Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘waterstof’

bas.jpg

Cartoon door Bas Köhler

Vrijzinnige seks is leuker dan gewone seks! Waterstof vervolgt het seksdebat (dat ook op Waterlog verhit wordt gevoerd) met bijdragen van Cas Wouters en Senay Özdemir. Geen reden voor morele paniek over de seksualisering, zegt de eerste: die hoort bij meer open, informele en gelijke verhoudingen tussen mannen en vrouwen. Ook jonge moslima’s hebben recht op seks, volgens de tweede: ze moeten zich bevrijden van de hypocriete maagdelijkheidcultus. De door conservatieven zo gehate seksualisering van de samenleving is voor Waterland daarom eerder een pikante uitdrukking van sociaal individualisme. Het onderwijs wordt volgens Ewald Engelen pas sexy als we ons bevrijden van de verstikkende CITO-toetsterreur. Dick Pels en Koen Vossen peilen het sex-appeal van een oude vrijster: de Vrijzinnig-Democratische Bond. Arno Uijlenhoet maakt de rijpe schoonheid Europa het hof door te pleiten voor trans-Europese politieke partijen. Broeierig wordt Willem Verhaak van de richtingloze routekaart over het broeikaseffect die op Bali is afgesproken. En Manuel Kneepkens legt uit dat de Wortel van Wilders eigenlijk ligt in de uitspattingen van het Limburgse carnaval.

Voor de hele Waterstof, klik hier.

Read Full Post »

Cartoon Uruzgan

‘Besluit’ door Bas Köhler

Wie durft er anno 2007 nog een kerstkindje ter wereld te brengen? Waterstof vervolgt het debat over zin en onzin van het gezin met Roos Wouters, die ten strijde trekt tegen onvrijwillige kinderloosheid. En wie weet of zich onder de nu-niet-nieuwgeborenen de nieuwe Christus van het bedrijfsleven had bevonden: daar is hard behoefte aan een frisse wind met meer dan dollartekens voor ogen. Volgens Remko van Broekhoven moet het maar eens afgelopen zijn met de onverantwoordelijkheid in de maatschappij. Hij wordt op zijn wenken bediend door Paul Tang en Johan van Gilst, die het bedrijfsleven verwijten dat daarin alles lijkt te draaien om geld. Ook Dick Pels vindt dat de drijfveer van topmensen niet hebzucht maar eerzucht moet zijn. Zelfs porno draait volgens Marije Jansen in het ideale geval niet alleen om geld. Zij pleit – heel vrijzinnig – voor alternatieve porno. Maar is vrijzinnigheid ook buiten de pornografie op zijn plaats? Eisso Post fulmineert tegen de politieke fladderigheid van het vrijzinnige ideaal. Niet minder omstreden is het idee van kosmopolitisme. Alexander Pechtold gelooft dat we allemaal Europeanen zijn, maar volgens Pieter Pieterse zijn we vooral op zoek naar landgenoten. Waarvan sommigen best mogen assimileren volgens Carel Brendel. Hij houdt in reactie op Elsbeth Etty vol dat niet ieder pleidooi voor assimilatie racistisch is. Ten slotte vindt Germ Janmaat dat culturele diversiteit het onderling vertrouwen tussen de burgers niet per se hoeft te ondermijnen – een tweede Kerstgedachte waarmee Waterstof u graag het nieuwe jaar in stuurt.

Lees het allemaal in de nieuwe Waterstof.

Read Full Post »

spiegelen.jpg

Cartoon door Bas Köhler

Geen seks, geen drugs, religie in de politiek. De jaren vijftig? Nee hoor, Nederland anno 2007. Waterstof gaat op zoek naar vrijzinnigheid in een zee van dwangmatigheid. Hoe feministisch is de aanval op de bimbocultuur? Moeten progressieven preuts pornoficatie gaan bestrijden? Er is een derde weg, stellen Brechtje Paardekoper en Dylan van Rijsbergen. De eerste roept om een abrikozen-offensief, de ander om een nieuwe Jan Wolkers (had de oude dat nog maar kunnen meemaken!). De seksuele revolutie van de jaren zestig moet nieuwe betekenis krijgen in onze tijd. Volgens Elsbeth Etty en August Hans den Boef gaat de PvdA naar God als zij de Nederlandse traditie van vrijzinnigheid verloochent en er niet in slaagt om haar moslim-aanhang weg te slepen onder het juk van moskee en imam. Dick Pels vindt dat er een nieuw vrijzinnig kruispunt moet worden vrijgemaakt in de Nederlandse politiek. Wijnand Duyvendak vraagt zich af: kun je het milieu wereldwijd eerlijk verdelen of is het ‘eigen overstroming eerst’? Uit de Gordel van Smaragd leert Roy Voragen ons dat die edelstenen maar voor weinigen zijn weggelegd in een compromisloze meritocratie. Sjoerd Hauptmeijer kijkt in de glazen bol en ziet daar het spook van het ontspoorde hyperkapitalisme. Help! Wie redt ons? Bokito misschien?

Klik hier voor de Waterstof van deze maand

Read Full Post »