Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘hirsch ballin’

Paul de Beer

Een opinieblad dat het zwijgen wordt opgelegd omdat het voor de regering onwelgevallige berichten brengt, een hoofdredacteur die wordt ontslagen omdat hij te veel een eigen koers vaart, een parlementslid dat door de veiligheidsdienst wordt geadviseerd om zijn toon te matigen en vervolgens door de regering onder druk wordt gezet om zijn opvattingen niet in de vorm van een filmpje naar buiten te brengen, een tekenaar die wordt opgepakt omdat zijn cartoons haat zaaien. Het zijn voorbeelden van breideling van de persvrijheid die we geneigd zijn te associëren met regimes als die in Rusland, Indonesië of Birma. Wie had ooit gedacht dat dergelijke aanvallen op de persvrijheid zich anno 2008 zouden voordoen in een land dat er zo graag prat op gaat ooit het toevluchtsoord te zijn geweest voor vrijdenkers als René Descartes en John Locke: Nederland. (meer…)

Read Full Post »

Regelmatig maakt Waterlog plaats voor gastschrijvers. Deze keer voor Joep Schrijvers die reageert op de recente arrestatie van cartoonist Gregorius Nekschot.

De arrestatie van Gregorius Nekschot houdt de gemoederen terecht bezig. Niets minder dan de vrijheden van meningsuiting en artistieke expressie zijn geschonden. De aanstichter hiervan is de officier van justitie, Paul Velleman, die tevens coördinator is bij het meldpunt antidiscriminatie internet dat de aanklacht tegen Nekschot uiteindelijk heeft ingediend. Een onverkwikkelijke vermenging van rollen trouwens.

Aan deze door Hirsch Ballin cs. ondersteunde justitiële intimidatie ligt als men het welwillend wil formuleren een misverstand ten grondslag wat religie is en als men het kwaadwillend duidt één duivelse immuniseringsstrategie. Laat ik het uitleggen.
(meer…)

Read Full Post »

Iedereen heeft vrijheid van meningsuiting. Gelovigen nog een stukje meer dan ongelovigen. Maar Geert Wilders heeft het meest van allemaal. Zo is de stand van zaken momenteel.

Artikel 147. Vier jaar geleden stelde de toenmalige minister van Justitie, Piet Hein Donner, voor om het wetsartikel over godslastering uit te breiden. Artikel 147 – ooit ingesteld door zijn opa Justitie-minister Jan Donner- bepaalt dat geschreven of gesproken uitingen die smalend of krenkend zijn voor gelovigen, niet mogen; je mag ze ook niet publiceren of aan de openbare weg plakken en het is nog eens expliciet verboden om predikanten en priesters en dergelijke te bespotten of aan eredienst gewijde voorwerpen.

Minister Piet Hein opperde de verscherping van artikel 147 naar aanleiding van de moord op Theo van Gogh. Donner werd echter publiekelijk afgevallen door zijn collega-ministers Verdonk en De Graaf. Vervolgens dreigde Lousewies van der Laan om een motie in te dienen om het wetsartikel juist te schrappen. Immers, belediging van iemand’s godsdienst is niet erger dan bijvoorbeeld belediging van iemand seksuele voorkeur en moet dus ook niet anders behandeld worden. Maar ze krabbelde uiteindelijk terug en verzachte de motie -of het Kabinet artikel 147 wilde ‘heroverwegen’. Desondanks werd de motie nog verworpen. Overigens stemde ook GroenLinks destijds tegen: zoals de meeste partijen vond ze ‘het moment verkeerd’.

Schrappen die hap. Momenteel werkt Harry van Bommel (SP) aan een wetvoorstel om het wetsartikel over blasfemie te schrappen. Apart genoeg was het de PvdA-er Ton Heerts, die, toen hem dat ter ore kwam, meteen met een motie kwam om het aftikel te schrappen ‘op een daartoe geschikt moment’ – nooit dus. Waarom speelt de PvdA hier eigenlijk boodschappenjongen van CDA en ChristenUnie? (meer…)

Read Full Post »