Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘topsalarissen’

Treurig, al die mensen die kapitalen hebben ondergebracht bij IJslandse banken en daar nu niet meer bij kunnen. Zeker als dat bedrag ligt boven het door de Nederlandse overheid gegarandeerde maximum van een ton. Hele pensioenen die door de pleeg gespoeld worden. Zo ook met al die risicovolle beleggingshypotheken. Er zullen genoeg huiseigenaren zijn die in deze roerige tijden hun adem inhouden.

Maar we weten allemaal: resultaten uit het verleden geven geen garanties voor de toekomst. Als ze nu toch voorzichtiger waren geweest. Iets conservatiever hadden belegd of een spaarhypotheek hadden afgesloten. Niet in zee waren gegaan met banken die enorme rentepercentages hadden aangeboden. Zich niet hadden laten verleiden door hun hebzucht. Eigen schuld, dikke bult zeggen we dan. Je had het kunnen weten, nu moet je op de blaren zitten. (meer…)

Read Full Post »

Tik ‘salaris’ in op google en je kunt naar talloze sites klikken die je vertellen of je verdient wat je verdient. De meeste sites zijn keurig verzorgd, maar het resultaat wordt er niet doorzichtiger op. Van het onderzoek naar de redelijkheid van de hoogte van je salaris kan je een dagtaak maken. Het aantal variabelen die bepalen wat je verdient is enorm: opleiding, leeftijd, sekse, traditie, de grootte van het bedrijf, de status van het beroep, allemaal spelen ze een rol. “Opmerkelijk genoeg zijn deze bovenstaande items telkens in een andere combinatie, en andere ‘zwaarte’ van belang voor de hoogte van een salaris in een bepaalde beroepsgroep”, staat op één van de sites. Je kunt het ook anders zeggen: ons loonstelsel is in hoge mate willekeurig. Uitgerekend de productiefactor arbeid, naast kapitaal de belangrijkste spil van onze economie, valt eigenlijk nauwelijks economisch te verklaren. Want waarom zouden vrouwen economisch gesproken voor precies hetzelfde werk minder loon moeten verdienen? Waarom zijn er in de wijze van beloning in zo’n klein landje als Nederland zulke grote regionale verschillen? Hoe is het mogelijk dat commissarissen van bedrijven van het ene op het andere moment kunnen besluiten dat deze of gene ondernemer in hun dienst voor exact hetzelfde werk een ton meer of minder verdient? En hoe komt het dat in verpleeghuizen het slechtst opgeleide personeel voor de moeilijkste mensen zorgt? Is dat een effect van marktwerking of van de illusie van marktwerking? Wie het weet mag het zeggen. Uit het gekrakeel van de deskundigen blijkt in ieder geval hoe weinig de economie een exacte wetenschap is.

(meer…)

Read Full Post »

Cartoon Uruzgan

‘Besluit’ door Bas Köhler

Wie durft er anno 2007 nog een kerstkindje ter wereld te brengen? Waterstof vervolgt het debat over zin en onzin van het gezin met Roos Wouters, die ten strijde trekt tegen onvrijwillige kinderloosheid. En wie weet of zich onder de nu-niet-nieuwgeborenen de nieuwe Christus van het bedrijfsleven had bevonden: daar is hard behoefte aan een frisse wind met meer dan dollartekens voor ogen. Volgens Remko van Broekhoven moet het maar eens afgelopen zijn met de onverantwoordelijkheid in de maatschappij. Hij wordt op zijn wenken bediend door Paul Tang en Johan van Gilst, die het bedrijfsleven verwijten dat daarin alles lijkt te draaien om geld. Ook Dick Pels vindt dat de drijfveer van topmensen niet hebzucht maar eerzucht moet zijn. Zelfs porno draait volgens Marije Jansen in het ideale geval niet alleen om geld. Zij pleit – heel vrijzinnig – voor alternatieve porno. Maar is vrijzinnigheid ook buiten de pornografie op zijn plaats? Eisso Post fulmineert tegen de politieke fladderigheid van het vrijzinnige ideaal. Niet minder omstreden is het idee van kosmopolitisme. Alexander Pechtold gelooft dat we allemaal Europeanen zijn, maar volgens Pieter Pieterse zijn we vooral op zoek naar landgenoten. Waarvan sommigen best mogen assimileren volgens Carel Brendel. Hij houdt in reactie op Elsbeth Etty vol dat niet ieder pleidooi voor assimilatie racistisch is. Ten slotte vindt Germ Janmaat dat culturele diversiteit het onderling vertrouwen tussen de burgers niet per se hoeft te ondermijnen – een tweede Kerstgedachte waarmee Waterstof u graag het nieuwe jaar in stuurt.

Lees het allemaal in de nieuwe Waterstof.

Read Full Post »