Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘financiële sector’

Voorafgaand aan de Reformatie in Europa werden vele gelovigen bijkans gek van de welvaart en corruptie aan de top van het religieuze establishment. De welvaartsverschillen tussen de leden van de rijke kloosterorden en de rest van de bevolking waren zo groot dat monniken uit deze kloosterorden dikwijls een hoofd groter waren dan de rest van de bevolking. Legio waren de spotprenten over de wijze waarop de aanbidding van het hogere voor de religieuze machthebbers een vrijkaart was geworden om zich over te geven aan zelfverrijking, machtswellust en vuile spelletjes. De grootste bron van woede was over de aflaat, waarin elke zonde die je als gelovige beging kon worden afgekocht. Met het gevolg dat zelfs de zonde voor de zondige toch nog in winst en innerlijke gemoedsrust eindigde.

Alles was legaal, alles leek acceptabel en redelijk, en geen lid van het religieuze establishment had tijd om naar de donkere wolken te kijken die zich aan de horizon samentrokken. Je had toen geen economen als Milton Friedman, Eugene Fama of Robert Lucas die leerden dat de markt de best mogelijke (of minst slechte) van alle werelden vormde en zichzelf automatisch corrigeerde. Zelfs crises, zo leerden deze economen nog maar een paar jaar geleden, kwamen uiteindelijk het geheel ten goede. (meer…)

Read Full Post »

Het is bekend dat in Wall Street de absolute top van de financiële sector zit. Net zoals elke econoom je vertellen kan dat in een regering voornamelijk economen van de tweede garnituur werken. Want welke econoom gaat nu voor een armzalig loon bij de overheid werken als hij het viervoudige in de particuliere sector kan verdienen? Het eerste dat je als econoom in de collegebanken leert is dat je nooit een dief van je eigen portemonnee moet zijn.

Volgens het nieuwe plan van aanpak moeten de mislukkelingen in de regering de toppers uit Wall Street te hulp schieten. Het is alsof je een amateurelftal van vandaag op morgen vraagt in de eredivisie uit te komen. Nogal wiedes dat dit geen goed idee is. Aan wie zal het beheer over het plan worden toevertrouwd? Aan de toppers van de grote zakenbanken natuurlijk, degenen die er zo’n puinhoop van hebben gemaakt. Zij zijn waarschijnlijk de enigen die de boel uit het slop kunnen halen. (meer…)

Read Full Post »

Het is ronduit verbijsterend wat op dit moment in de VS gebeurt. Maar zeg niet dat de crisis geheel uit de lucht komt vallen. Als er één regering is geweest die werkelijk op alle fronten de inhaligheid en hebzucht van de rijkere klassen heeft beloond, dan is het wel de regering Bush. Het is een trend die natuurlijk al langer aan de gang is. Vanaf 1979, aldus de New York Times van 10 juni 2007, steeg het aandeel van het onbelaste inkomen van de rijkste 1 % huishoudens in de VS met 7 %, van 9 naar 16 %. In diezelfde periode viel het onbelaste inkomensaandeel van de laagste 80 % van de huishoudens met 7 % terug. Het is, aldus de New York Times, alsof elk huishouden in de onderste 80 % sindsdien jaarlijks een check van $7000 overmaakt aan de top 1 % huishoudens. (meer…)

Read Full Post »