Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘PVV’

Geert Wilders begon, zoals we allemaal weten, bij de VVD. Toen hij daar met zijn Islamofobie tegen grenzen aanliep en meermalen met de fractieleiding in botsing kwam, verliet hij de partij. Tot ieders verbazing was hij de enige van de vijf nieuwe partijen die in de ‘rechts-van-de-VVD-vijver’ visten, die met zijn partij PVV het wrokkig kiezerssentiment wist te verzilveren. En hoe!

Niet lang na het begin van de nieuwe zittingsperiode van het parlement ontwaarden commentatoren langs de zijlijn dat Wilders aan het radicaliseren was. Zijn standpunten over de Islam werden steeds harder. De verwachtingen die hij opriep bij de aankondiging van Fitna leken die constatering te bevestigen. Toen de film, na alle commotie, dan eindelijk kwam, waren de reacties die van opluchting. Het viel allemaal wel mee, zo zei men. Goed beschouwd valt die conclusie makkelijk aan te vechten, want hoewel Wilders in de film geen Koran verscheurt, is de middels de film geuite xenofobe boodschap op zichzelf schokkend genoeg. Desondanks, sloeg de schrik alsnog toe, toen Wilders in het Kamerdebat over de film de geldende normen van parlementaire omgang met voeten trad. Zonder enig steekhoudend argument beschuldigde hij meermalen twee ministers en voor het gemak gelijk het voltallige kabinet van liegen. Een onderzoek naar de feiten wenste hij niet.

De storm is even geluwd. Maar, zoals hij al eerder deed, verkondigde Wilders midden in het mei reces zijn nieuwste programmapunt aan. In een interview met de Telegraaf laat Wilders blijken dat hij ‘de Grootnederlandse gedachte’ omarmd heeft. Hij pleit voor het samenvoegen van Vlaanderen en Nederland. Bij wie hebben we dat meer gehoord? (meer…)

Read Full Post »

Door al het nieuws over De Film dreigen andere aan de Partij voor de Vrijheid gerelateerde berichten ondergesneeuwd te raken. Ik zag het althans niet meer dan toevallig, al meelezend in de krant van een medereiziger: deze week diende PVV-kamerlid Fleur Agema het voorstel in vrouwen voortaan zelf voor een abortus te laten betalen. Bovendien wil ze abortussen van vrouwen die niet in Nederland woonachtig zijn verbieden en de grens voor de eerste trimesterbehandeling (de zuigcurettage) van 13 weken terugbrengen naar 8 weken. De PVV is van mening dat de dames zo eindelijk eens wat minder losbandig zullen worden.

Ongeveer een derde van de vrouwen die eens een abortus heeft gehad komt voor een tweede keer of vaker terug. Dat is inderdaad niet te zuinig. Maar Agema’s boete zal een weinig effectieve maatregel zijn om de onverantwoordelijken onder hen een lesje te leren. Een aanzienlijk deel van de lasten die een abortus levert is nu al exclusief voor rekening van de vrouw. Voor zo ver er vrouwen bestaan die zich, verblind door lust of gemakzucht, vrijwillig een emotioneel beladen, sociaal vaak afgekeurde en pijnlijke ingreep op de hals halen, zal 315 euro hen niet minder losbandig of minder geneigd tot het ondergaan van een abortus maken. (meer…)

Read Full Post »

door Dick Pels en Baukje Prins 

‘Wat je zegt ben je zelf’: op niemand is dit gezegde meer van toepassing dan op Geert Wilders, de kersverse politicus van het jaar 2007. Dat bleek opnieuw toen hij eindelijk eens stevig werd aangepakt door HBO-voorzitter Doekle Terpstra. Kritiek vat hij meteen op als een belediging: precies datgene wat hij zijn ergste islamistische vijanden verwijt. Ineens was het parlement heilig voor onze nationaal-populist, die altijd doet alsof hij een buitenstaander is die schijt heeft aan de kletspraat van het Haagse zootje. Híj voerde het debat waar het thuishoorde, in het parlement, terwijl Terpstra erbuiten ‘schandelijke partijpolitiek’ bedreef. In plaats van een normale en welkome uiting van maatschappelijke betrokkenheid was die ‘buitenparlementaire tegenbeweging’ volgens Wilders een belediging voor de PVV-kiezer ‘en dus voor de parlementaire democratie’.

Dezelfde schijnheiligheid klonk door toen hij Terpstra verweet ‘op de man te spelen’. Merkwaardig dat ook progressieve (?) journalisten als Pauw en Witteman, de Volkskrant in zijn redactioneel commentaar en de hele Tweede Kamer van Halsema tot Van Baalen dat Terpstra kwalijk leken te nemen. Maar al zou je het willen, in dit geval is het onmogelijk om niet op de man te spelen. Geert Wilders valt immers samen met zijn partij. Hij is daarvan de Leider en enige bestuurder. De statuten van de PVV bevorderen ‘het uitdragen van de politieke en maatschappelijke standpunten, zoals deze door de heer Geert Wilders zijn uitgedragen en in de toekomst zullen worden uitgedragen.’ Terwijl hij zelf zegt nooit individuen aan te vallen, noemde hij Vogelaar knettergek en beschuldigde hij eerder Aboutaleb, Albayrak en Arib zo ongeveer van landverraad. (meer…)

Read Full Post »