Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘Mein Kampf’

Het is een zwarte dag, zei Geert Wilders in reactie op het oordeel van het Amsterdamse Hof, dat hem wil vervolgen voor haatzaaien tegen moslims. Voor hemzelf, voor zijn half miljoen kiezers en ‘voor al die anderen die vinden dat religiekritiek in Nederland mogelijk moet zijn’. Ik heb weinig sympathie voor Wilders en zijn kiezers, maar door dat laatste voel ik me wel aangesproken. Anders dan de progressieve partijen, die zich angstvallig op de vlakte houden, onder het motto ‘als de rechter spreekt dan zwijgt de politiek.’

Dachten we met z’n allen dat Fitna met een sisser was afgelopen, krijgen we dit weer! Het is verbazingwekkend hoe gretig allerlei personen en instanties Wilders de mond willen snoeren en juichen over een ‘geweldige dag voor de democratie’. Maar rechtgeaarde democraten moeten niet staan juichen als het politieke debat via de strafrechter wordt gevoerd. Wilders’ schofferingen zijn onvermijdelijk in een volwassen democratie, en in plaats van naar de rechter te lopen zouden zijn tegenstanders beter iets recht in zijn gezicht kunnen terugzeggen. (meer…)

Read Full Post »

mein-kampf.jpgIn 1939 schreef de Amerikaanse literair theoreticus Kenneth Burke een diepgravend opstel ‘The Rhetoric of Hitler’s “Battle“, dat in 1941 werd opgenomen in zijn bundel The Philosophy of Literary Form. Burke verzette zich tegen de gebruikelijke ‘vandalistische’ commentaren op het boek, en deed een serieuze poging tot analyse van Hitlers retorische stijl en overredingskracht. De belangrijkste taaltechniek school volgens hem in het symboliseren van een gemeenschappelijke vijand: Hitler identificeerde de Prins van het Kwaad. Mensen die het over al het andere oneens zijn kunnen zich immers verenigen op basis van een gezamenlijke vijand. Het genie van de grote leider, zo citeerde hij Hitler, is dat hij tegenstanders in verschillende velden weet voor te stellen als behorend tot één enkele categorie. Je moet niet teveel vijanden hebben, want dat leidt maar tot ‘objectiviteit’ en verlamming van krachten.

Deze essentialistische denkfiguur is volgens Burke zo effectief omdat zij de materialisering is van een religieus patroon. De Duivel wordt belichaamd in zichtbare, aanwijsbare mensen van een bepaald bloed of ras. De oorzaak van het kwaad ligt buiten ons. Alle ziekten en slechtigheden van de eigen groep worden veruiterlijkt en op een metafysische zondebok geprojecteerd. Men strijdt niet langer tegen een inwendige maar tegen een uitwendige vijand: de ‘Eeuwige Jood’. Vanaf dat moment is alle bewijsvoering automatisch. Ongemakkelijke feiten worden bijvoorbeeld geneutraliseerd door te wijzen op de onnavolgbare sluwheid van de internationale joodse samenzwering. (meer…)

Read Full Post »

Het land verkeert in de hoogste staat van paraatheid. Het rampendraaiboek ligt al weken klaar. Minister Ter Horst vraagt de burgemeesters extra op te letten of er geen ‘onrust in de samenleving en spanning tussen bevolkingsgroepen’ dreigen. Al wekenlang hijgen en hypen de media over wat er na 25 januari kan gebeuren. Zelfs de evacuatie van onze ambassades in islamitische landen is al geregeld in een calamiteitenplan. Nederlanders in het buitenland vrezen het ergste.

Als Wilders van plan is om de Koran in zijn film te verbranden of te verscheuren, waarschuwt de Groot-Moefti van Syrië, dan zet hij simpelweg aan tot oorlog en bloedvergieten, en ‘is het de verantwoordelijkheid van het Nederlandse volk om hem daarvan te weerhouden’ (de Volkskrant 16.1.08). De vergelijking van de Koran met Mein Kampf is ook volgens de liberale moslim Tariq Ramadan een extreme belediging: ‘als mensen zeer emotioneel reageren, kan er van alles gebeuren’ (Dag 16.1.08). De islamoloog Van Koningsveld vindt dat heilige boeken in democratische rechtsstaten bescherming genieten vanwege de godsdienstvrijheid; hun ‘onaantastbaarheid’ wordt binnen de grenzen van de wet en openbare orde gegarandeerd. Daarom moet zoiets als het publiek ontheiligen van de Koran strafbaar worden gesteld (NRC Handelsblad 11.1.08). De voormalige ambassadeur van Maleisië vreest dat de Deense cartoonrellen een ‘picknick’ zullen zijn vergeleken bij wat de Wildersfilm teweeg zal brengen: ‘Voor ons is de Koran heilig, het is het rechtstreekse woord van God. Door de eeuwen heen is nog geen komma veranderd in de tekst. Voor velen is de Profeet belangrijker dan hun vader of moeder. Alsjeblieft respecteer ons geloof’ (de Volkskrant 14.1.08).

Ik vind het geen aanbeveling voor een tekst als er eeuwenlang geen jota aan hoefde te worden veranderd. Nog bedenkelijker is het dat iemand een Profeet belangrijker zou vinden dan zijn eigen vader of moeder. (meer…)

Read Full Post »