Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘koran’

Het land verkeert in de hoogste staat van paraatheid. Het rampendraaiboek ligt al weken klaar. Minister Ter Horst vraagt de burgemeesters extra op te letten of er geen ‘onrust in de samenleving en spanning tussen bevolkingsgroepen’ dreigen. Al wekenlang hijgen en hypen de media over wat er na 25 januari kan gebeuren. Zelfs de evacuatie van onze ambassades in islamitische landen is al geregeld in een calamiteitenplan. Nederlanders in het buitenland vrezen het ergste.

Als Wilders van plan is om de Koran in zijn film te verbranden of te verscheuren, waarschuwt de Groot-Moefti van Syrië, dan zet hij simpelweg aan tot oorlog en bloedvergieten, en ‘is het de verantwoordelijkheid van het Nederlandse volk om hem daarvan te weerhouden’ (de Volkskrant 16.1.08). De vergelijking van de Koran met Mein Kampf is ook volgens de liberale moslim Tariq Ramadan een extreme belediging: ‘als mensen zeer emotioneel reageren, kan er van alles gebeuren’ (Dag 16.1.08). De islamoloog Van Koningsveld vindt dat heilige boeken in democratische rechtsstaten bescherming genieten vanwege de godsdienstvrijheid; hun ‘onaantastbaarheid’ wordt binnen de grenzen van de wet en openbare orde gegarandeerd. Daarom moet zoiets als het publiek ontheiligen van de Koran strafbaar worden gesteld (NRC Handelsblad 11.1.08). De voormalige ambassadeur van Maleisië vreest dat de Deense cartoonrellen een ‘picknick’ zullen zijn vergeleken bij wat de Wildersfilm teweeg zal brengen: ‘Voor ons is de Koran heilig, het is het rechtstreekse woord van God. Door de eeuwen heen is nog geen komma veranderd in de tekst. Voor velen is de Profeet belangrijker dan hun vader of moeder. Alsjeblieft respecteer ons geloof’ (de Volkskrant 14.1.08).

Ik vind het geen aanbeveling voor een tekst als er eeuwenlang geen jota aan hoefde te worden veranderd. Nog bedenkelijker is het dat iemand een Profeet belangrijker zou vinden dan zijn eigen vader of moeder. (meer…)

Read Full Post »

prik31.gifprik3.gifprik3.gifEnkele weken geleden viel ik van mijn fiets, met mijn gezicht op het asfalt. De grap was snel geboren. Met mijn hoofd vol bloed en wonden (ik ben katholiek opgevoed) zag ik er uit zoals Ehsan Jami er had moeten uitzien als hij echt in elkaar was geslagen. Die grap getuigde van mijn groeiende twijfel over mijn ondertekening van de steunverklaring voor Jami’s Comité van Ex-Moslims. Inmiddels ben ik van de afvalligen afgevallen. Het gezamenlijke artikel van Wilders en Jami (de Volkskrant 27.9.07) was de druppel die de emmer deed overlopen.

Zodra Jami de oprichting van zijn comité aankondigde, mailde ik om hem te steunen vanuit de linkse hoek. Toen denderde het PvdA-circus-Terstall over hem heen, en ergerde ik me aan het paternalisme van de partijtop jegens de ‘jonge hond’ en de verkrampte smoezen om zijn initiatief niet te steunen. Na enige tijd viel de steunverklaring in de bus. Die beweerde nogal stellig dat ‘de’ islam afvalligheid niet toestond en met de dood wilde bestraffen, en dat er dus sprake was van een conflict tussen ‘de’ islamitische leer en de Nederlandse wet. Maar het kernpunt over de verdediging van de individuele vrijheid van godsdienst en levensbeschouwing stond er goed in en dat vond ik belangrijker. (meer…)

Read Full Post »