Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘marktwerking’

Alle politieke partijen van links tot rechts, en zelfs het kabinet in zijn regeringsverklaring, willen meer waardering en ruimte voor professionals zoals artsen, leraren en politieagenten. De kostbare ‘kleilagen’ van marktgeoriënteerde, veelverdienende managers en bestuurders moeten zoveel mogelijk worden weggeschept. Maar de universitaire professionals die al deze beroepsmensen opleiden worden nog steeds dagelijks vernederd door bestuurders en bureaucraten die hun hun autonomie en beroepseer ontnemen, in een geforceerde jacht naar excellentie, marktwaarde, output en efficiëntie.

Het ziet er niet best uit voor de toekomst van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in Nederland, vindt de Groningse cultuurfilosoof René Boomkens in zijn boek Topkitsch en slow science. Na twee decennia van ‘nephervormingen’ die marktachtige beheersvormen en een kwantitatieve afrekencultuur hebben ingevoerd, is er weinig meer over van het intellectuele elan en de wetenschappelijke experimenteerzucht in dit land. Dat is funest voor de creatieve kennissamenleving die we zo graag willen zijn.

(meer…)

Read Full Post »

Het is ronduit verbijsterend wat op dit moment in de VS gebeurt. Maar zeg niet dat de crisis geheel uit de lucht komt vallen. Als er één regering is geweest die werkelijk op alle fronten de inhaligheid en hebzucht van de rijkere klassen heeft beloond, dan is het wel de regering Bush. Het is een trend die natuurlijk al langer aan de gang is. Vanaf 1979, aldus de New York Times van 10 juni 2007, steeg het aandeel van het onbelaste inkomen van de rijkste 1 % huishoudens in de VS met 7 %, van 9 naar 16 %. In diezelfde periode viel het onbelaste inkomensaandeel van de laagste 80 % van de huishoudens met 7 % terug. Het is, aldus de New York Times, alsof elk huishouden in de onderste 80 % sindsdien jaarlijks een check van $7000 overmaakt aan de top 1 % huishoudens. (meer…)

Read Full Post »

Het nieuwe zorgverzekeringsstelsel is een succes. Er is volop discussie in de zorg over kwaliteit, klantvriendelijkheid en efficiëntie. De tijd dat de artsen het alleen voor het zeggen hadden en vanuit hun autoriteitspositie konden voorschrijven wat ze wilden, is voorbij.
In het nieuwe stelsel moeten zorgverzekeraars tegenwicht bieden aan de zorgaanbieders. Daarbij zitten verzekeraars in een rare spagaat. Ze moeten enerzijds de klanten tevreden houden, die zorg nodig hebben en de zorg voor hen toegankelijk houden. Maar daar tegenover staat dat de verzekeraars kosten moeten besparen in de zorg en de zorgconsumptie moeten afremmen. Ik zie vier zwakke punten in de positie van de zorgverzekeraar, (meer…)

Read Full Post »