Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘ontslagrecht’

‘Stel u voor dat ontslag verboden is’, zo begon TNT-baas Peter Bakker de commissie voor te zitten die zijn naam draagt, ‘hoe zorg je dan nog voor dynamiek op de arbeidsmarkt?’ Terwijl het kabinet bijna struikelde over het ontslagrecht, verklaart zijn commissie het tot een non-probleem. Zelden is een politiek taboe zo snel en zo slim weggetoverd. Vanwege de verwachte overvloed aan banen is het probleem niet: hoe kom ik van mensen af, maar hoe vind ik ze in godsnaam, aldus de man die van plan is 1900 postbodes te laten afvloeien.

Die briljante verdwijntruc onttrekt aan het zicht dat het rapport Naar een toekomst die werkt verder gaat in de richting van een beheerste flexibilisering van de arbeidsmarkt dan minister Donner had durven dromen. Het rapport bevat het meest brede maar ook concrete plan voor flexicurity dat tot nu toe door een officieel adviescollege is opgesteld. (meer…)

Read Full Post »

‘Donner is van ons’, galmde CDA-leider Balkenende dit weekend. Of hij dat ook kan claimen als leider van het kabinet, is een andere vraag. De strijd om het ontslagrecht is nog lang niet gestreden.
Lang heeft Donner geclaimd dat de versoepeling van het ontslagrecht nodig zou zijn om extra banen te creëren. Die claim is zeer discutabel. Werkgevers roepen wel dat ze meer mensen in dienst nemen als ontslag makkelijker wordt – maar dat blijkt in praktijk helemaal niet zo te zijn. Een goede ontslagbescherming blijkt juist te leiden tot hoge productiviteitsgroei. Juist de hoge arbeidskosten dwingen tot investeringen in de groei van de arbeidsproductiviteit (bijvoorbeeld in scholing en training) waardoor arbeidskosten per eenheid product juist weer worden verlaagd. Het huidig ontslagrecht benadeelt overigens wel outsiders en flexwerkers, omdat zij minder snel in dienst genomen worden. (meer…)

Read Full Post »

Kortgeleden werd ik plotseling gebeld door een kamerlid van de PvdA. Waarom ik mijn lidmaatschap heb opgezegd. Ik was even verbouwereerd. Waar moest ik beginnen? Vlak na de populistische uitbarsting rond Fortuyn was ik lid geworden. Vond dat die partij, die toch uiteindelijk een sympathieke, vrijzinnige en linkse club heette te zijn, wel een steuntje in de rug verdiende. Bovendien leek de figuur van Wouter Bos me een verfrissende wind in het bestaande politieke bolwerk.

Vervolgens werd ik teleurgesteld. Ik heb niet alle oude koeien uit de sloot gehaald voor de dappere mevrouw die mij belde. Maar kan me nog helder een partijbijeenkomst van een paar jaar terug in De Rode Hoed voor de geest halen. Bos legde daar vol vuur uit, dat de PvdA tegen de oorlog in Irak was, maar nu de oorlog was uitgebroken, de missie dan toch maar steunde (immers, ‘ze’ waren begonnen, niets meer aan te doen). Bos mag dan gereformeerd zijn, dit was de redenering van een Jezuïet. Ik had eigenlijk meteen op moeten zeggen, maar gaf ze nog een kans.

Naast dit soort openlijk gedraai bleek de partij ook van binnen een gedrocht te zijn. Toen recentelijk Pronk de verkiezingen voor het partijleiderschap verloor, terwijl hij toch de meeste stemmen had gehad, had ik er echt genoeg van. De PvdA bleef een partij van de middelmatigheid, van de slapheid en van het gebrek aan daadkracht. En waar ik me het meeste zorgen over maak, is hoe ze nu omgaan met de door het CDA gewilde versoepeling van het ontslagrecht. Hoewel de dame die mij belde mij verzekerde dat de PvdA op dit gebied zijn poot stijf zou houden, vrees ik het ergste. Tot nu toe lijkt de partij dit wel te doen, maar houdt ze dat vol? Onder Pronk had ik dat vertrouwen zonder meer gehad. Maar zal deze alleraardigste mevrouw Ploumen, die zo graag de partij bij elkaar wil houden, dat ook blijven volhouden? (meer…)

Read Full Post »