Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘racisme’

Het is een zwarte dag, zei Geert Wilders in reactie op het oordeel van het Amsterdamse Hof, dat hem wil vervolgen voor haatzaaien tegen moslims. Voor hemzelf, voor zijn half miljoen kiezers en ‘voor al die anderen die vinden dat religiekritiek in Nederland mogelijk moet zijn’. Ik heb weinig sympathie voor Wilders en zijn kiezers, maar door dat laatste voel ik me wel aangesproken. Anders dan de progressieve partijen, die zich angstvallig op de vlakte houden, onder het motto ‘als de rechter spreekt dan zwijgt de politiek.’

Dachten we met z’n allen dat Fitna met een sisser was afgelopen, krijgen we dit weer! Het is verbazingwekkend hoe gretig allerlei personen en instanties Wilders de mond willen snoeren en juichen over een ‘geweldige dag voor de democratie’. Maar rechtgeaarde democraten moeten niet staan juichen als het politieke debat via de strafrechter wordt gevoerd. Wilders’ schofferingen zijn onvermijdelijk in een volwassen democratie, en in plaats van naar de rechter te lopen zouden zijn tegenstanders beter iets recht in zijn gezicht kunnen terugzeggen. (meer…)

Read Full Post »

Racisme en seksime gaan vaak hand in hand. In het recente nummer van het tijdschrift ‘Opinio’ staat een artikel van Burke-Stichting-voorzitter en rechtsfilosoof prof.dr. Andreas Kinneging, getiteld De vloek van het feminisme” .

Kinneging laat mijn bloeddruk in ongekende hoogten stijgen. Kinneging:
“[…] Behalve het argument van de vergrijzing is er nog een ander, minstens even belangrijk argument om meer kinderen te krijgen. Want met dit soort cijfers zal de Europese bevolking langzaam maar zeker verdwijnen, en met haar de Europese cultuur. Europa zal dan geleidelijk aan arabiseren en islamiseren. Geen aantrekkelijk perspectief voor nakomelingen en voor de wereld als geheel, die aan de Europese cultuur zo ontzaglijk veel goeds te danken heeft.” Toemaar. (meer…)

Read Full Post »

islam14.jpgOp 18 oktober j.l. Botsten de Beschavingen. Onder die titel was ik uitgenodigd door de Internationale Socialisten om in debat te gaan met hun voorman Peyman Jafari. Die had eerder in een Amsterdamse moskee een tegenhanger gepresenteerd van het comité van ex-moslims van Ehsan Jami.  Ook al had ik inmiddels mijn steun aan dat laatste comité ingetrokken, en was ik dus niet langer gediplomeerd ‘islamofoob’, er bleef genoeg over om van mening te verschillen. 

In de aankondiging van de bijeenkomst in de Oudemanhuispoort werd betreurd dat het islamdebat werd gedomineerd door rechtse opiniemakers die erop bleven hameren dat de islam niet te rijmen was met de Nederlandse democratie. Maar vooral dat links Nederland in verwarring was, en geen antwoord had op dit rechtse ‘Verlichtingsoffensief’.  Jafari en ik waren het er gauw over eens dat het geen zin had om het Westen dan wel de islam als monolitische en elkaar vijandige blokken te beschouwen, en dat er in dit opzicht geen sprake was van een botsing der beschavingen. (meer…)

Read Full Post »