Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘publieke sector’

Het is grappig te lezen hoe economen vrijwel blind een groot deel van de schuld van de financiële crisis bij de publieke sector leggen. Zo ontstaat in economenland bijvoorbeeld langzaam eensgezindheid over het feit dat ‘ze’ Lehman hadden moeten redden. ‘Ze’, dat is de Amerikaanse overheid. Als de Amerikaanse overheid Lehman gered had, was er geen vuiltje aan de lucht geweest. Dan hadden we slechts één van die vele kleine crises gehad die de markt verdragen kan. Men vergeet voor het gemak dat elke republikeinse stem in de VS een stem vóór belastingverlaging en tegen de regering is geweest. Men ziet over het hoofd dat de neoliberale ideologie er in de VS toe geleid heeft dat de publieke sector jarenlang systematisch is afgebouwd en uitjouwd. Met het gevolg dat die sector – armlastig, gedeprofessionaliseerd en gedemoraliseerd – nu van de grond af aan moet worden opgebouwd en een hernieuwd gevoel van trots moet krijgen. Het is in dat kader opvallend dat bladen als de Financial Times en de Economist behoorlijk schamper doen over het feit dat overheden zo lang ‘blunderden’ en weken wachtten voor ze de juiste maatregelen namen. Ze waren weer eens veel te laat! Een complimentje voor Brown en het Engelse reddingsplan, oké, maar dat is het dan. (meer…)

Read Full Post »

‘Stel u voor dat ontslag verboden is’, zo begon TNT-baas Peter Bakker de commissie voor te zitten die zijn naam draagt, ‘hoe zorg je dan nog voor dynamiek op de arbeidsmarkt?’ Terwijl het kabinet bijna struikelde over het ontslagrecht, verklaart zijn commissie het tot een non-probleem. Zelden is een politiek taboe zo snel en zo slim weggetoverd. Vanwege de verwachte overvloed aan banen is het probleem niet: hoe kom ik van mensen af, maar hoe vind ik ze in godsnaam, aldus de man die van plan is 1900 postbodes te laten afvloeien.

Die briljante verdwijntruc onttrekt aan het zicht dat het rapport Naar een toekomst die werkt verder gaat in de richting van een beheerste flexibilisering van de arbeidsmarkt dan minister Donner had durven dromen. Het rapport bevat het meest brede maar ook concrete plan voor flexicurity dat tot nu toe door een officieel adviescollege is opgesteld. (meer…)

Read Full Post »

‘Persoonlijk ken ik wel twijfels, maar geen dilemma’s. Het is zwart of wit’, zegt Jenny Thunnissen, de omstreden directeur-generaal van de Belastingdienst, in Dilemma’s aan de top van Henk Bruning en Paul Strijp. Ze zegt nog meer behartenswaardige dingen. Zo vindt ze de wet die verplicht tot het voeren van integriteitsbeleid ‘te zwaarmoedig’: die veroorzaakt alleen maar bestuurlijke drukte en legt de nadruk op controles. Ze somt de basiswaarden op die het integriteitsbeleid van de Belastingdienst bepalen: geloofwaardigheid, verantwoordelijkheid en zorgvuldigheid. Geloofwaardigheid ‘vraagt om voorbeeldgedrag, onafhankelijkheid en het vermijden van belangenverstrengeling. Dat betekent dat je 24 uur van de dag belastingambtenaar bent. Knoeien met de belastingaangifte kan dus niet.’

 De auteurs hebben op basis van een aantal interviews een boekje samengesteld over dilemma’s die topmensen in de publieke en semi-publieke sector ervaren over integriteit. Het dilemma van Jenny Thunnissen is inmiddels wel heel groot geworden, nu zij haar bijbaan als financieel toezichthouder bij een Delftse ziekenhuisgroep heeft moeten neerleggen ‘om reputatieschade voor fiscus en ziekenhuis te voorkomen.’ (meer…)

Read Full Post »