Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘Film’ Category

De Fitna van de heer Wilders was mijlenver binnen de wet. Er werden (net) geen heilige religieuze symbolen aangetast. Het was een aaneenschakeling van bekende feiten over de radicale politieke Islam. Met zo weinig commentaar erbij dat sommige fundamentalisten elders in de wereld er een oproep tot de Jihad inzagen. Wilders had blijkbaar keurig weergegeven wat hun bedoelingen waren. Ze kregen een koekje van eigen deeg gepresenteerd. En ze aten het smakelijk op.

Niet zo lang geleden pleitte Wilders samen met Hirsi Ali voor een Jihad tegen de Islam, in plaats van namens de Islam. Ook dat was een koekje van eigen deeg.

En dan is er de inhoud van de film. De gewelddadige liefde voor een Heilig Boek. Is dat het? En meer niet? Eind jaren zeventig had je een zelfde soort discussie over links. Stalin, Mao, Pol Pot, de Bader Meinhof groep of de Brigato Rosso: is dit waar je voor staat als je links bent? Flink wat krakers in die tijd riepen: ‘deze rechtsstaat is de onze niet’. Toen was het links die vooral een koekje van eigen deeg gepresenteerd kreeg. (meer…)

Read Full Post »

deep throatOp het moment dat bekend werd dat de publieke omroep op 23 februari a.s. de porno-klassieker Deep Throat gaat uitzenden, kon je het commentaar al verwachten. Onmiddellijk schoten de christelijke partijen in hun rituele stuip. Vice-premier Rouvoet van de Christenunie deed een ‘moreel appèl op de maatschappelijke verantwoordelijkheid’ van de publieke omroep om de uitzending tegen te houden. Bas van der Vlies (SGP) riep minister Plasterk op om de omroepen ‘om te praten’. Arie Slob (CU) vindt Deep Throat ‘een historisch symbool van seksuele uitbuiting en pervers winstbejag.’ Hoewel porno destijds werd gepresenteerd als bevrijdend, heeft het genre volgens Slob alleen maar gezorgd voor meer onderwerping.

Wat wordt er nu precies getoond, die bewuste avond? De VPRO zal samen met BNN naast de pornofilm zelf zowel de kritische documentaire Inside Deep Throat (over de film Deep Throat als cultureel fenomeen, met al zijn voors en tegens) uitzenden, als een speciale uitzending van Spuiten en Slikken over porno. In beide begeleidende uitzendingen zullen allerlei aspecten van pornografie en specifiek deze pornofilm ongetwijfeld aan bod komen, ook de onderdrukking waar Slob naar verwijst. Dus de uitzending is in dat opzicht informatief en stimuleert maatschappelijke discussie over het onderwerp. Die discussie is naar mijn mening juist heel belangrijk en zeker een taak van de publieke omroep. Wat interessanter is in deze is vooral de wijze waarop de christelijke kritiek op seculiere wijze wordt geuit. (meer…)

Read Full Post »

spiegelen.jpg

Cartoon door Bas Köhler

Geen seks, geen drugs, religie in de politiek. De jaren vijftig? Nee hoor, Nederland anno 2007. Waterstof gaat op zoek naar vrijzinnigheid in een zee van dwangmatigheid. Hoe feministisch is de aanval op de bimbocultuur? Moeten progressieven preuts pornoficatie gaan bestrijden? Er is een derde weg, stellen Brechtje Paardekoper en Dylan van Rijsbergen. De eerste roept om een abrikozen-offensief, de ander om een nieuwe Jan Wolkers (had de oude dat nog maar kunnen meemaken!). De seksuele revolutie van de jaren zestig moet nieuwe betekenis krijgen in onze tijd. Volgens Elsbeth Etty en August Hans den Boef gaat de PvdA naar God als zij de Nederlandse traditie van vrijzinnigheid verloochent en er niet in slaagt om haar moslim-aanhang weg te slepen onder het juk van moskee en imam. Dick Pels vindt dat er een nieuw vrijzinnig kruispunt moet worden vrijgemaakt in de Nederlandse politiek. Wijnand Duyvendak vraagt zich af: kun je het milieu wereldwijd eerlijk verdelen of is het ‘eigen overstroming eerst’? Uit de Gordel van Smaragd leert Roy Voragen ons dat die edelstenen maar voor weinigen zijn weggelegd in een compromisloze meritocratie. Sjoerd Hauptmeijer kijkt in de glazen bol en ziet daar het spook van het ontspoorde hyperkapitalisme. Help! Wie redt ons? Bokito misschien?

Klik hier voor de Waterstof van deze maand

Read Full Post »

Het debat over de pornoficatie van de samenleving is in Nederland tot nu toe aangezwengeld vanuit twee perspectieven: een feministische en een conservatief-religieuze. Feministen maken zich zorgen over de vernederende pornografische iconografie, waarbij vrouwen louter als lustobjecten en mannen als dominante lustsubjecten worden afgebeeld. De conservatieven maken zich druk om al die verwerpelijke erotische afbeeldingen, die mensen zouden verleiden tot de verkeerde gevoelens (zoals bijvoorbeeld seks vóór of buiten het huwelijk). De allesoverheersende pornoficatie van media en straatbeeld zien zij als een gevaar voor de veilige en beheerste wereld waarin zijzelf en hun kinderen moeten leven. Er ontbreekt mijns inziens echter een belangrijk ander gezichtspunt: de wijze waarop wij met porno en seks omgaan is namelijk het spiegelbeeld van een harde, consumentistische samenleving waarin behoeftes alleen nog maar snel bevredigd kunnen worden. Een samenleving die genot af wil raffelen in quality time, die zelfs iets persoonlijks als seksualiteit gerationaliseerd en gelijkgetrokken heeft. Wat ontbreekt is een kritisch socialistisch perspectief. (meer…)

Read Full Post »