Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘PvdA’

Links zit in haar maag met het integratievraagstuk. Traditioneel linkse emancipatie-waarden lijken te conflicteren met waarden van groepen allochtonen, bijvoorbeeld bij man-vrouwverhoudingen en homo-acceptatie. De PvdA bevocht deze ‘maagpijn’ recentelijk met de nota-Ploumen: over het algemeen genomen een verharding van het integratiebeleid. Maar zijn de maagklachten niet ingebeeld? Lijden Nederlanders niet aan een vorm van sociale hypochondrie? Is er eigenlijk wel een integratieprobleem? Na jaren lange dominantie van rechts is het tijd dat ook links stelling neemt in het integratiedebat. Wat is links integreren of moet links überhaupt niet over integreren spreken?

Waterland organiseert in samenwerking met GroenLinks Amsterdam een debat over links en het integratievraagstuk. Met discussies tussen de sociologen Willem Schinkel (schrijver van De gedroomde samenleving) en Dick Pels (voorzitter Stichting Waterland en schrijver van  Opium van het volk) en tussen de politici Ahmed Marcouch (PvdA) en Tofik Dibi (GroenLinks). Presentatie: Erica Meijers (hoofdred. De Helling). En met een cartoon-slam van onze vaste Waterstof-tekenaar Bas Köhler.

Datum: donderdag 19 februari. Tijd: 20:00u. Plaats: De Balie, Kleine Gartmanplantsoen 10, Amsterdam. Toegang gratis. Reserveren via www.debalie.nl of 020-5535100.

Read Full Post »


Geert Wilders.
Therapie staat of valt vaak met de communicatieve vaardigheden van de therapeut. In mijn studie psychologie leerden wij om kritiek altijd te richten op gedrag dat we afkeurenswaardig vonden, in plaats van op de persoon. Er is een heel verschil of je iemand als geheel wegzet als ‘jij bent een vervelende rotzooischopper’, of iemand aanspreekt op hinderlijk gedrag. In het eerste geval heb je iemand al afgeschreven, in het tweede geval spreek je hem of haar aan op de verantwoordelijkheid. De kans dat het gedrag veranderde was veel groter, ook omdat iemand zich als persoon niet afgewezen voelde. Ja dat klinkt soft en soft is uit. Maar elke leidinggevende weet dat het zo werkt. En hoe preciezer je het gedrag en de consequenties benoemt, hoe beter het werkt.

Wilders doet natuurlijk precies het tegenovergestelde, en met opzet. Hij generaliseert oordelen over afkeurenswaardig gedrag van naar oordelen over de mensen zelf, en vervolgens generaliseert hij het oordeel over enkele mensen naar de hele groep. Daar verbindt hij vervolgens harde conclusies aan. Het Amsterdamse Hof oordeelde deze week dat hij daar toch voor moet worden vervolgd. Het is in dit opzicht erg interessant om de onderbouwing van de uitspraak van het Amsterdams gerechtshof te lezen, waarin zij de vervolging van Wilders beveelt. (meer…)

Read Full Post »

Ik zal de laatste zijn te beweren dat de VVD geen sociaal gezicht heeft. Dat heeft ze wel. Wat solidariteit met zieke en zwakke Nederlanders betreft, doet de VVD niet voor het CDA of de PvdA onder. Natuurlijk vindt de VVD het belangrijk dat mensen gelijke kansen hebben om aan een baan te komen of onderwijs te volgen. In Nederland is de VVD een fatsoenlijke middenpartij, de moeite waard om naar te luisteren.

Maar oh wee als de VVD met haar sociale gezicht over de landsgrenzen blikt. Dan barsten ineens weer de oude reflexen tegen de verzorgingsstaat los en beginnen ze bij de VVD zuur te kijken. Hulp? Niet doen! Daar kweek je cliëntalisme mee, mensen raken er aan verslaafd, het geld blijft aan de verkeerde strijkstok hangen, enzovoort. Ineens komen alle clichés van het Thatcherisme weer boven. Ontwikkelingshulp? Wat de VVD betreft is het genoeg geweest. Haal gewoon de helft er af! (meer…)

Read Full Post »

Trots

Cartoon door Bas Köhler

Zeg het maar… Voor elkaar of uit elkaar? Ofwel: een nieuw boek van Ferry Koster en Waterlander Paul de Beer. In Waterstof een discussie over de onderwerpen van dit boek: individualisering, globalisering en solidariteit. Ruud Koopmans en Evelien Tonkens komen beiden met kritiek, Koster en De Beer reageren ieder met een repliek. Individualisering betekent ook dat er een einde komt aan het traditionele gezin. Dat is maar goed ook, vindt Malou van Hintum. Want als het op een scheiding aankomt, hebben kinderen veel meer aan een moeder die financieel op eigen benen kan staan. De neoliberale globalisering vergt een hernieuwde, scherpe profilering van sociaaldemocraten, aldus Aafke Steenhuis. Wat jammer dan ook dat de PvdA het zo laat afweten. En als we dan toch aan het PvdA-bashen zijn: prominent lid Paul Scheffer mag dan de lieveling van opiniemakend Nederland zijn, volgens Baukje Prins schreef hij een onheilsspellend asymmetrisch boek. Terwijl historicus Koen Vossen onze democratische geschiedenis in actueel licht plaatst, droomt Dick Pels niet van een partij, niet van een beweging, maar van een bond. Vrijzinnig democraten: verenigt u! Of kan vrijzinnigheid toch leiden tot kwalijke onverschilligheid? In het kader van het doorgaande seksdebat plaatst Waterstofs nieuwe redactrice Marina Lacroix een paar kanttekeningen bij de seksualisering die zowel man als vrouw bevangen heeft. Osman raakt er in elk geval van slag van, hij rijdt heen en weer, heen en weer. Als een schelp in de golven?

Klik hier om de hele Waterstof te lezen.

Read Full Post »

‘Donner is van ons’, galmde CDA-leider Balkenende dit weekend. Of hij dat ook kan claimen als leider van het kabinet, is een andere vraag. De strijd om het ontslagrecht is nog lang niet gestreden.
Lang heeft Donner geclaimd dat de versoepeling van het ontslagrecht nodig zou zijn om extra banen te creëren. Die claim is zeer discutabel. Werkgevers roepen wel dat ze meer mensen in dienst nemen als ontslag makkelijker wordt – maar dat blijkt in praktijk helemaal niet zo te zijn. Een goede ontslagbescherming blijkt juist te leiden tot hoge productiviteitsgroei. Juist de hoge arbeidskosten dwingen tot investeringen in de groei van de arbeidsproductiviteit (bijvoorbeeld in scholing en training) waardoor arbeidskosten per eenheid product juist weer worden verlaagd. Het huidig ontslagrecht benadeelt overigens wel outsiders en flexwerkers, omdat zij minder snel in dienst genomen worden. (meer…)

Read Full Post »

Kortgeleden werd ik plotseling gebeld door een kamerlid van de PvdA. Waarom ik mijn lidmaatschap heb opgezegd. Ik was even verbouwereerd. Waar moest ik beginnen? Vlak na de populistische uitbarsting rond Fortuyn was ik lid geworden. Vond dat die partij, die toch uiteindelijk een sympathieke, vrijzinnige en linkse club heette te zijn, wel een steuntje in de rug verdiende. Bovendien leek de figuur van Wouter Bos me een verfrissende wind in het bestaande politieke bolwerk.

Vervolgens werd ik teleurgesteld. Ik heb niet alle oude koeien uit de sloot gehaald voor de dappere mevrouw die mij belde. Maar kan me nog helder een partijbijeenkomst van een paar jaar terug in De Rode Hoed voor de geest halen. Bos legde daar vol vuur uit, dat de PvdA tegen de oorlog in Irak was, maar nu de oorlog was uitgebroken, de missie dan toch maar steunde (immers, ‘ze’ waren begonnen, niets meer aan te doen). Bos mag dan gereformeerd zijn, dit was de redenering van een Jezuïet. Ik had eigenlijk meteen op moeten zeggen, maar gaf ze nog een kans.

Naast dit soort openlijk gedraai bleek de partij ook van binnen een gedrocht te zijn. Toen recentelijk Pronk de verkiezingen voor het partijleiderschap verloor, terwijl hij toch de meeste stemmen had gehad, had ik er echt genoeg van. De PvdA bleef een partij van de middelmatigheid, van de slapheid en van het gebrek aan daadkracht. En waar ik me het meeste zorgen over maak, is hoe ze nu omgaan met de door het CDA gewilde versoepeling van het ontslagrecht. Hoewel de dame die mij belde mij verzekerde dat de PvdA op dit gebied zijn poot stijf zou houden, vrees ik het ergste. Tot nu toe lijkt de partij dit wel te doen, maar houdt ze dat vol? Onder Pronk had ik dat vertrouwen zonder meer gehad. Maar zal deze alleraardigste mevrouw Ploumen, die zo graag de partij bij elkaar wil houden, dat ook blijven volhouden? (meer…)

Read Full Post »

pvda_bedankt3.gif

De overwinningsnederlaag van Jan Pronk. Pas in de vijfde en voorlaatste ronde legde hij het af tegen Liliane Ploumen. De partijtop durfde de confrontatie met de oude linkse boef en scherpslijper niet aan, en kon zijn opluchting over de uitslag nauwelijks verbergen. De kiesprocedure is exemplarisch voor de huidige PvdA en de Nederlandse democratie. In plaats van een scherp profiel en de eerste keus ging de voorkeur uit naar een vaag profiel en de tweede keus. Niet de beste, maar de minst slechte won. Vanwege het draagvlak. Vanwege de coalitie. Vanwege de politieke cultuur.

De hypocrisie van Jacques Tichelaar. Die doet net alsof het besluit om geen referendum te willen houden over het Europese Hervormingsverdrag genomen is op ‘zuiver inhoudelijke’ gronden. De partij draait ten opzichte van het verkiezingsprogramma 180 graden. De politieke koehandel met het ontslagrecht wordt ontkend, maar blijkt toch gepleegd. De coalitiedwang zet de PvdA nogmaals in de klem. Tichelaar geeft een ‘indringende waarschuwing’ af aan de voorstanders van een referendum-initiatiefwet, die zielig spartelen onder dit machtswoord. Zal Paul Kalma, ‘het geweten van de fractie’, de enige zijn die hieraan mag meedoen, om zijn geweten te sussen, en omdat het qua stemverhoudingen toch geen kwaad meer kan?
(meer…)

Read Full Post »