Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘Doekle Terpstra’

fitnacomingsoon468.jpg

Regelmatig maakt Waterlog plaats voor gastschrijvers. Deze keer voor spreker en publicist Joep Schrijvers.

Afgelopen donderdagavond verscheen dan toch nog onverwacht de film Fitna en eindigde een fase in het islamdebat. Omdat de film keurig is en niet beledigend, er geen grote, gewelddadige reacties verwacht worden in Nederland en erbuiten, kan het nakaarten beginnen. De reacties vooraf en achteraf zijn interessanter en relevanter dan de film zelf.

Moslims namen initiatief over. Allereerst valt het verschil in reactie op tussen een groot aantal moslimorganisaties en de spraakmakers van Nederland, zoals columniste Nausicaa Marbe vrijdag in de Volkskrant terecht opmerkte. De eerste nodigden Wilders uit om te komen praten, riepen op tot dialoog en gedachtewisseling. De moslimomroep wilde Fitna zelfs uitzenden. Hoe anders waren de reacties van Terpstra, die Wilders het Kwaad noemde of van De Winter onlangs met zijn advertentie in de Volkskrant en zijn optreden tegen de arabist Hans Jansen. Deze moslimsorganisaties speelden niet meer de rol van slachtoffer maar namen zelfs het initiatief van Wilders over. Ik vond dat fascinerender en verheugender dan de onverkwikkelijke advertentie van Terpstra.

Vijanden van het vrije woord. Ten tweede heeft de film Fitna aan het licht gebracht dat de er in Nederland ook vijanden van het vrije woord zijn. Het aantal oproepen om de film vooraf te verbieden is zonder meer schokkend te noemen. (meer…)

Read Full Post »

door Dick Pels en Baukje Prins 

‘Wat je zegt ben je zelf’: op niemand is dit gezegde meer van toepassing dan op Geert Wilders, de kersverse politicus van het jaar 2007. Dat bleek opnieuw toen hij eindelijk eens stevig werd aangepakt door HBO-voorzitter Doekle Terpstra. Kritiek vat hij meteen op als een belediging: precies datgene wat hij zijn ergste islamistische vijanden verwijt. Ineens was het parlement heilig voor onze nationaal-populist, die altijd doet alsof hij een buitenstaander is die schijt heeft aan de kletspraat van het Haagse zootje. Híj voerde het debat waar het thuishoorde, in het parlement, terwijl Terpstra erbuiten ‘schandelijke partijpolitiek’ bedreef. In plaats van een normale en welkome uiting van maatschappelijke betrokkenheid was die ‘buitenparlementaire tegenbeweging’ volgens Wilders een belediging voor de PVV-kiezer ‘en dus voor de parlementaire democratie’.

Dezelfde schijnheiligheid klonk door toen hij Terpstra verweet ‘op de man te spelen’. Merkwaardig dat ook progressieve (?) journalisten als Pauw en Witteman, de Volkskrant in zijn redactioneel commentaar en de hele Tweede Kamer van Halsema tot Van Baalen dat Terpstra kwalijk leken te nemen. Maar al zou je het willen, in dit geval is het onmogelijk om niet op de man te spelen. Geert Wilders valt immers samen met zijn partij. Hij is daarvan de Leider en enige bestuurder. De statuten van de PVV bevorderen ‘het uitdragen van de politieke en maatschappelijke standpunten, zoals deze door de heer Geert Wilders zijn uitgedragen en in de toekomst zullen worden uitgedragen.’ Terwijl hij zelf zegt nooit individuen aan te vallen, noemde hij Vogelaar knettergek en beschuldigde hij eerder Aboutaleb, Albayrak en Arib zo ongeveer van landverraad. (meer…)

Read Full Post »

geertje.jpgVandaag weer een gastbijdrage, deze keer van taalvirtuoos Zero.

Vorig jaar werd uw eigenste zero in het decembernummer van tijdschrift Onze Taal nog tot taalgebruiker van 2006 gekroond door vrouw Roze, maar bij gebrek aan bekenden tussen de ondervraagde prominenten van dit jaar, over wier autoriteit op het gebied van taalvaardigheid overigens te twisten valt, bleek prolongatie van die titel niet mogelijk – of 2007 was niet mijn taaljaar, dat kan natuurlijk ook.

Een van de taalgebruikers die de zes standaardvragen van Onze Taal dit jaar mochten beantwoorden, was Doekle Terpstra. Doekle was ooit van de vakbond, en je zou zeggen dat ze daar stevige woordenwisselingen over het algemeen niet schuwen. Toch was Doekles antwoord op de vraag naar de taalgebeurtenis of -trend van 2007 ‘de ver-Wildering van het taalgebruik in het publieke debat’, terwijl er natuurlijk al vanaf het Pleistoceen wordt geweeklaagd over de verruwing van het taalgebruik. Daarnaast vond Doekle ‘knettergek’, zoals gebruikt door Wilders in debat met Vogelaar, het ergste woord van 2007, en als klap op de vuurpijl noemde Doekle Wilders als beste taalgebruiker van het jaar ‘maar dan wel in de slechtste zin van het woord: hij gebruikt de taal om het debat dood te slaan.’ (meer…)

Read Full Post »