Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘gezondheidszorg’ Category

We weten allemaal hoe moeilijk het is voor mensen of organisaties is om van slechte gewoontes af te komen. Vrijwel al het werk dat in de sociale sector wordt verricht draait direct of indirect om de vraag hoe we onszelf en anderen kunnen afhelpen van slechte gewoontes en tunnelvisie of groepsdenken kunnen voorkomen.

Dat geldt voor ambtelijke organisaties, maar het geldt ook voor het leven zelf. Dag in dag uit lezen we over ouders die zichzelf of hun kinderen verwaarlozen, over jongeren die op school hun draai niet kunnen vinden, over jeugdbendes die buurten onveilig maken, over hulp die averechts werkt. Telkens blijken mensen vast te zitten in routines en praktijken die niet goed werken. (meer…)

Read Full Post »

Waarom zijn zoveel mensen depressief in een zo welvarend en gelukkig land? Volgens geluksonderzoekers scoort Nederland op ‘kwaliteit van leven’ een acht. Maar het gebruik van antidepressiva verdubbelde van 1999 tot 2006 en stijgt nog steeds. In dat laatste jaar slikten 1 miljoen mensen ofwel 6 procent van de bevolking pillen tegen neerslachtigheid. Er bestaat inmiddels een druk bezochte www.depressie.startpagina.nl die de weg wijst naar tal van informatie- en behandelsites.

Waar komt deze ‘depressie-epidemie’ vandaan, vraagt de Groningse hoogleraar wetenschapstheorie en psychologie Trudy Dehue zich af in haar gelijknamige boek. Zij onderzoekt drie antwoorden die haar niet bevredigen: 1. depressie is een biologisch bepaalde stoornis die al eeuwenlang bestaat maar pas nu goed wordt gediagnosticeerd en behandeld; 2. de toename van depressie is het product van de farmaceutische industrie die de bevolking stoornissen aanpraat om er geld mee te verdienen; 3. de verzorgingsstaat maakt mensen kleinzerig en afhankelijk en ontneemt ze het besef dat je je geluk zelf moet maken. Dehue wikt en weegt deze verklaringen en komt tenslotte met een vierde, die de derde (de neoconservatieve kritiek op de gepamperde burger) in feite op zijn kop zet. Juist omdat mensen voortdurend worden aangespoord om hun lot in eigen hand te nemen en het beste uit zichzelf te halen, raken ze gestresst. Depressiegevoeligheid ontstaat omdat we niet minder maar juist méér verantwoordelijkheid voor onszelf zijn gaan dragen. (meer…)

Read Full Post »

Rein Zunderdorp

Bij de totstandkoming van dit kabinet heb ik er al voor gewaarschuwd. De medische vooruitgang kan door vetogedrag van de ChristenUnie stagneren. Op 16 december 2006 schreef ik het volgende over dat risico: ‘Het gaat daarbij natuurlijk vooral om de (medisch)ethische politieke kwesties. In het bijzonder daar waar de individuele vrijheidsrechten van burgers botsen met Christelijke dogma’s. En wie zo naïef is te denken dat het allemaal wel zo’n vaart niet zal lopen en dat de CU zich braaf zal beperken tot sociale thema’s, heeft het verkiezingsprogramma blijkbaar niet gelezen. Vanochtend laat Rouvoet er in de Volkskrant geen twijfel over bestaan: “De medisch-ethische kwesties staan absoluut heel hoog op onze wensenlijst. Die hebben prioriteit.” In dezelfde krant maken medische wetenschappers zich zorgen om de nieuwe wending in de kabinetsformatie. De politieke kleur van het nieuwe kabinet is volgens hen van grote relevantie voor de wetenschap, zeker voor de voortplantingsgeneeskunde en het stamcelonderzoek. Daar moet niet de status quo (als compromis) gehandhaafd worden, maar daar moeten juist verbodsbepalingen worden opgeheven, zoals de Commissie Evaluatie Embryowet heeft geadviseerd. De verruiming is vooral van belang voor de verbetering van IVF behandelingen.’  Het is navrant dat onder meer Jet Bussemaker zelf in een interview in die tijd het risico van regeren met de CU volledig onderschatte. (meer…)

Read Full Post »

Celebrities zijn vaak ‘thematische mensen’. Zij fascineren omdat zij zijn behangen met een bepaald moreel thema. Rondom Sylvia Millecam hangt het thema en het dilemma van de keuzevrijheid. Het Amsterdamse gerechtshof gelastte onlangs de vervolging van het medium Jomanda en andere alternatieve genezers, die haar ten onrechte hadden wijsgemaakt dat ze helemaal geen kanker had. Het Hof weersprak daarmee de eerdere opvatting van het OM dat voorrang had gegeven aan het zelfbeschikkingsrecht van de patiënt. Die vrije keuze, zo meende het Hof, hing af van een adequate diagnose en de volledige geïnformeerdheid van de patiënt. Daarom was het recht op zelfbeschikking begrensd: de wetgever diende mensen te beschermen tegen de verkopers van valse hoop.

Alle grote idealen hebben een zelfkant. Ze zijn vaak te mooi om waar te zijn. Dat geldt nadrukkelijk ook voor het ideaal van de keuzevrijheid, zeker in de context van de zorg. We gaan er vanuit dat mensen, gegeven de belemmeringen van hulpbehoevendheid, ziekte, ouderdom en andere handicaps, zo veel en zo lang mogelijk de regie moeten kunnen houden over hun eigen leven. Maar die keuzevrijheid kent zowel uitwendige als inwendige grenzen. De vrije keuze van de één kan leiden tot overlast voor de ander. Keuzemoeheid treedt op zodra we worden geprest om te kiezen tussen energieleveranciers, zorgverzekeraars of telecom-providers: we hebben ook graag de keuze om dergelijke keuzes aan anderen over te laten. Vrijheid betekent tenslotte ook zelfbegrenzing en matiging van behoeften, waardoor we ontsnappen aan pathologisch koopgedrag, hebzucht, seksbelustheid, overmatige eerzucht en andere verslavingen.

Maar de belangrijkste grens van de keuzevrijheid is wellicht dat de mate van autonomie, mondigheid en zelfredzaamheid van mensen geen simpele gegevenheden of uitgangspunten zijn. (meer…)

Read Full Post »

Het nieuwe zorgverzekeringsstelsel is een succes. Er is volop discussie in de zorg over kwaliteit, klantvriendelijkheid en efficiëntie. De tijd dat de artsen het alleen voor het zeggen hadden en vanuit hun autoriteitspositie konden voorschrijven wat ze wilden, is voorbij.
In het nieuwe stelsel moeten zorgverzekeraars tegenwicht bieden aan de zorgaanbieders. Daarbij zitten verzekeraars in een rare spagaat. Ze moeten enerzijds de klanten tevreden houden, die zorg nodig hebben en de zorg voor hen toegankelijk houden. Maar daar tegenover staat dat de verzekeraars kosten moeten besparen in de zorg en de zorgconsumptie moeten afremmen. Ik zie vier zwakke punten in de positie van de zorgverzekeraar, (meer…)

Read Full Post »

Door al het nieuws over De Film dreigen andere aan de Partij voor de Vrijheid gerelateerde berichten ondergesneeuwd te raken. Ik zag het althans niet meer dan toevallig, al meelezend in de krant van een medereiziger: deze week diende PVV-kamerlid Fleur Agema het voorstel in vrouwen voortaan zelf voor een abortus te laten betalen. Bovendien wil ze abortussen van vrouwen die niet in Nederland woonachtig zijn verbieden en de grens voor de eerste trimesterbehandeling (de zuigcurettage) van 13 weken terugbrengen naar 8 weken. De PVV is van mening dat de dames zo eindelijk eens wat minder losbandig zullen worden.

Ongeveer een derde van de vrouwen die eens een abortus heeft gehad komt voor een tweede keer of vaker terug. Dat is inderdaad niet te zuinig. Maar Agema’s boete zal een weinig effectieve maatregel zijn om de onverantwoordelijken onder hen een lesje te leren. Een aanzienlijk deel van de lasten die een abortus levert is nu al exclusief voor rekening van de vrouw. Voor zo ver er vrouwen bestaan die zich, verblind door lust of gemakzucht, vrijwillig een emotioneel beladen, sociaal vaak afgekeurde en pijnlijke ingreep op de hals halen, zal 315 euro hen niet minder losbandig of minder geneigd tot het ondergaan van een abortus maken. (meer…)

Read Full Post »

sicko.jpgDemagogischer kan je het bijna niet verzinnen. Des te schrijnender is de realiteit. Michael Moore slaat in de film Sicko de verdedigers van het Amerikaanse gezondheidszorgsysteem knock out door te laten zien hoe vrijwilligers die op 9/11 hun stadsgenoten hielpen en daar nog steeds ziek van zijn, tobben met de Amerikaanse gezondheidszorg. Ze zijn verzekerd, maar moeten toch veel zelf betalen. €120 per maand voor een simpele inhaler voor verlichting van de verbrande longen, geen geld voor de tandarts terwijl van het knarsen door de stress het gebit kapot is gegaan, iemand met pijn-pijn-pijn die geen MRI kan laten maken. Hij verscheept ze naar Cuba waar ze kundig en snel geholpen worden door vriendelijke Cubaanse artsen. Slot is een ontvangst door de brandweer van Havana, die de helden met eigen ogen willen aanschouwen en hen willen eren. De Amerikanen ondergaan dit alles in shock. Hun wereldbeeld aan gruzelementen. Het is de achterkant van het geprivatiseerde ziektenkostensysteem in Amerika. Nederlandse patiëntenorganisaties nodigden leiders van het Nederlandse systeem uit, om te tonen waar een privaat stelsel toe kan leiden.

Hebben de patiëntenorganisaties een punt? (meer…)

Read Full Post »