Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘vrije markt’

Voorafgaand aan de Reformatie in Europa werden vele gelovigen bijkans gek van de welvaart en corruptie aan de top van het religieuze establishment. De welvaartsverschillen tussen de leden van de rijke kloosterorden en de rest van de bevolking waren zo groot dat monniken uit deze kloosterorden dikwijls een hoofd groter waren dan de rest van de bevolking. Legio waren de spotprenten over de wijze waarop de aanbidding van het hogere voor de religieuze machthebbers een vrijkaart was geworden om zich over te geven aan zelfverrijking, machtswellust en vuile spelletjes. De grootste bron van woede was over de aflaat, waarin elke zonde die je als gelovige beging kon worden afgekocht. Met het gevolg dat zelfs de zonde voor de zondige toch nog in winst en innerlijke gemoedsrust eindigde.

Alles was legaal, alles leek acceptabel en redelijk, en geen lid van het religieuze establishment had tijd om naar de donkere wolken te kijken die zich aan de horizon samentrokken. Je had toen geen economen als Milton Friedman, Eugene Fama of Robert Lucas die leerden dat de markt de best mogelijke (of minst slechte) van alle werelden vormde en zichzelf automatisch corrigeerde. Zelfs crises, zo leerden deze economen nog maar een paar jaar geleden, kwamen uiteindelijk het geheel ten goede. (meer…)

Read Full Post »

Banken vallen om in Amerika. De overheid schiet schijnbaar lukraak te hulp. De neoconservatieve overheid zeg ik er nog maar even bij, die een heilig geloof in de vrije markt aanhangt. Ergens in een van de stukken die ik deze week las over De Crisis, merkte iemand op dat nog geen enkele politicus het heeft aangedurfd om ‘het systeem’ ter discussie te stellen. Daarmee zal (of zullen elementen van) het neoliberale fundament bedoeld worden waarop de westerse samenlevingen bouwen. Elementen als de teruggetreden overheid en het vertrouwen op marktwerking als automatische leverancier van welvaart en welzijn.

Daar ben ik nu ook benieuwd naar. Een visie horen over hoe het verder moet op de lange termijn. De branden worden steeds geblust, maar niemand lijkt de pyromaan achter slot en grendel te krijgen. In dit stukje zal ik het niet aandurven. De wereld van de haute finance gaat mijn pet te boven. Het enige wat ik kan constateren is dat er miljarden belastinggeld gepompt wordt in de private sector. Om erger te voorkomen! Dat verzekeringen, pensioenen en hypotheken ineens lucht blijken te zijn. Hoe heeft het zover kunnen komen? Het nationaliseren van een prestigieuze Wall Street gigant spoort niet met het economisch liberalisme. (meer…)

Read Full Post »