Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘Milton Friedman’

Voorafgaand aan de Reformatie in Europa werden vele gelovigen bijkans gek van de welvaart en corruptie aan de top van het religieuze establishment. De welvaartsverschillen tussen de leden van de rijke kloosterorden en de rest van de bevolking waren zo groot dat monniken uit deze kloosterorden dikwijls een hoofd groter waren dan de rest van de bevolking. Legio waren de spotprenten over de wijze waarop de aanbidding van het hogere voor de religieuze machthebbers een vrijkaart was geworden om zich over te geven aan zelfverrijking, machtswellust en vuile spelletjes. De grootste bron van woede was over de aflaat, waarin elke zonde die je als gelovige beging kon worden afgekocht. Met het gevolg dat zelfs de zonde voor de zondige toch nog in winst en innerlijke gemoedsrust eindigde.

Alles was legaal, alles leek acceptabel en redelijk, en geen lid van het religieuze establishment had tijd om naar de donkere wolken te kijken die zich aan de horizon samentrokken. Je had toen geen economen als Milton Friedman, Eugene Fama of Robert Lucas die leerden dat de markt de best mogelijke (of minst slechte) van alle werelden vormde en zichzelf automatisch corrigeerde. Zelfs crises, zo leerden deze economen nog maar een paar jaar geleden, kwamen uiteindelijk het geheel ten goede. (meer…)

Read Full Post »

Naomi KleinIn Wintergasten vroeg Joris Luyendijk aan Naomi Klein of ze dacht dat Milton Friedman slecht was. Ze had de founding father van de neoliberale doctrine net beschuldigd van het actief gebruik van een strategie van shock-therapie om neoliberale beleidswijzigingen door te drukken. Maar of hij slecht was? Ze wist het niet. Eerder in het interview noemde ze een dokter die niet op het idee was gekomen over te werken tijdens de ramp in New Orleans, een product van het systeem… “Gewoon een eikel” bromde mijn vriend vanuit zijn leunstoel. (meer…)

Read Full Post »