Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘marketing’

Is het iemand opgevallen hoe vaak Frans Bauer ineens bij de publieke omroep te zien is? De Brabantse volkszanger is de nieuwe presentator van het klassieke TROS-programma bananasplit. Daarnaast speelt hij ook nog eens de hoofdrol in zijn eigen reallife-soap Frans & Marianne. Ook van de zomer was hij niet van het beeld te slaan. Vanwaar deze populariteit? Het antwoord is eenvoudig: Frans doet het zeer goed bij een bepaald leefstijlgroep die de omroep probeert te bedienen. Die van de ‘gemakzoekende burger’.

Het is opvallend hoe de laatste jaren een indeling in ‘leefstijlgroepen’ populair is geworden bij marketeers. Historisch gezien werkte de beroepsgroep altijd al met doelgroepen. Die waren dan meestal opgebouwd uit factoren als een bepaalde leeftijdsindeling, op sekse, op inkomen en bijvoorbeeld op opleiding. Leefstijlgroepen, zoals bijvoorbeeld gelanceerd door marktonderzoeksbureau Motivaction, zijn iets anders. Ze gaan soms kriskras door klassieke indelingen heen. Het zijn ruwe typeringen van groepen mensen, met hun productvoorkeuren, maar ook maatschappelijke betrokkenheid en (politieke) ideeën. (meer…)

Read Full Post »

Celebrities zijn vaak ‘thematische mensen’. Zij fascineren omdat zij zijn behangen met een bepaald moreel thema. Rondom Sylvia Millecam hangt het thema en het dilemma van de keuzevrijheid. Het Amsterdamse gerechtshof gelastte onlangs de vervolging van het medium Jomanda en andere alternatieve genezers, die haar ten onrechte hadden wijsgemaakt dat ze helemaal geen kanker had. Het Hof weersprak daarmee de eerdere opvatting van het OM dat voorrang had gegeven aan het zelfbeschikkingsrecht van de patiënt. Die vrije keuze, zo meende het Hof, hing af van een adequate diagnose en de volledige geïnformeerdheid van de patiënt. Daarom was het recht op zelfbeschikking begrensd: de wetgever diende mensen te beschermen tegen de verkopers van valse hoop.

Alle grote idealen hebben een zelfkant. Ze zijn vaak te mooi om waar te zijn. Dat geldt nadrukkelijk ook voor het ideaal van de keuzevrijheid, zeker in de context van de zorg. We gaan er vanuit dat mensen, gegeven de belemmeringen van hulpbehoevendheid, ziekte, ouderdom en andere handicaps, zo veel en zo lang mogelijk de regie moeten kunnen houden over hun eigen leven. Maar die keuzevrijheid kent zowel uitwendige als inwendige grenzen. De vrije keuze van de één kan leiden tot overlast voor de ander. Keuzemoeheid treedt op zodra we worden geprest om te kiezen tussen energieleveranciers, zorgverzekeraars of telecom-providers: we hebben ook graag de keuze om dergelijke keuzes aan anderen over te laten. Vrijheid betekent tenslotte ook zelfbegrenzing en matiging van behoeften, waardoor we ontsnappen aan pathologisch koopgedrag, hebzucht, seksbelustheid, overmatige eerzucht en andere verslavingen.

Maar de belangrijkste grens van de keuzevrijheid is wellicht dat de mate van autonomie, mondigheid en zelfredzaamheid van mensen geen simpele gegevenheden of uitgangspunten zijn. (meer…)

Read Full Post »