Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘Gabriël van den Brink’

insult.jpg

Gelukkig heeft de Volkskrant – zie de blog van Brechtje hieronder –dit weekend veel aandacht gewijd aan de achtergronden van het beginsel van vrije meningsuiting. Maar wat je in de Volkskrant niet terugvindt, is dat vrije meningsuiting een recht is dat soms tegen andere moet worden afgewogen. Neem ter illustratie het stuk van Gabriël van den Brink in de NRC van 3 maart jongstleden: ‘Capituleer niet voor de radicale Islam’. Brechtje verwees er ook al naar in een van haar eerdere blogs. In dat stuk komt Gabriël van den Brink keihard op voor de vrijheid van meningsuiting, zonder ook maar één keer uit te leggen waarom dat recht zo fundamenteel is dat er wat hem betreft doden voor mogen vallen. Hij meldt terloops dat mensen ook recht op fysieke bescherming hebben, maar weigert zich af te vragen wat we moeten doen in het geval beide rechten frontaal tegenover elkaar komen te staan.

Grofweg bestaan er twee soorten verdediging van het recht op vrije meningsuiting. Aan de ene kant bevinden zich degenen die streng tussen woord en daad scheiden. Woorden doen volgens aanhangers van deze visie geen pijn zolang niemand de daad bij het woord voegt. Woorden zijn dus vrij omdat ze letterlijk en figuurlijk niets kosten. Dat gebeurt pas waneer woorden in daden worden omgezet. Op dat moment wordt er volgens aanhangers van deze visie een nieuwe situatie gecreëerd, waarin niet het recht op vrije meningsuiting, maar het recht op fysieke bescherming in het geding is. In deze visie ‘doet’ de film van Wilders niets en zijn het alleen de demonstranten op straat die door hun daad iets doen.

Aan de andere kant heb je degenen die erkennen dat woorden op zichzelf wel degelijk pijn kunnen doen. De tweede visie, die Gabriël van den Brink niet deelt, is interessanter en realistischer dan de eerste. Woorden kunnen mensen bedoeld of onbedoeld verwonden, kwetsen of klein maken. Soms zijn de gevolgen daarvan even erg als de schade die mensen letterlijk wordt toegebracht.

Maar als het waar is dat woorden mensen kunnen verwonden, waarom dan niet erkennen dat er af en toe situaties zijn, waarin de kosten van het vrije woord te hoog worden? (meer…)

Read Full Post »

wildersfim.jpg

Hoewel Wilders nog-net-niet-film me onderhand echt de neus uitkomt, las ik vandaag toch maar de opieniebijdrage van Gabriel van den Brink in het NRC, getiteld: Capituleer niet voor de radicale Islam. Van den Brink vindt dat de maat vol is, nu zelfs GroenLinks en de VVD zich bij de oproep van het kabinet hebben aangesloten aan Wilders om vooral voorzichtig te zijn. ‘Wat bezielt de elite’, vraagt Van den Brink zich af, ‘om één van de voornaamste beginselen van de democratie zo gemakkelijk weg te geven?

Toen Van den Brink dit schreef, was hem waarschijnlijk nog niet bekend, dat de CDA-top zelfs heeft geprobeerd om de film te laten verbieden – dat wil zeggen, ze heeft de mogelijkheid laten onderzoeken. Onder druk van de PvdA is Balkenendes verklaring echter nadrukkelijk anders geformuleerd. Er wordt afstand genomen van Wilders’ lijn, dat is duidelijk. Hoewel het recht op vrije meningsuiting nadrukkelijk wordt verdedigd, merkt Balkenende ook op: ‘Vrijheid ontslaat niemand van verantwoordelijkheid‘. Dat de film negatieve consequenties zal hebben voor de positie van Nederland, Nederlandse (zaken-) belangen en Nederlanders in islamitische landen, is duidelijk. Dat de ophef kan leiden tot gewonden en wellicht doden, is ook duidelijk. (meer…)

Read Full Post »