Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘binnenlandse politiek’ Category


Opeens is het weer een issue geworden: doorwerken tot je 67e. Eén ervan is bijvoorbeeld dat mensen tegenwoordig een hogere leeftijdsverwachting hebben dan vroeger en na hun pensioen meer gezonde jaren hebben dan vroeger. Dat heb ik altijd wel een redelijk argument gevonden.

Maar ja. Recentelijk is Wouter Bos bezig om met enorme sommen belastinggeld bankdirecteuren te redden die er eerst een potje van gemaakt hebben en vervolgens zichzelf enorme bonussen toekenden. Dus nu moeten wij langer doorwerken om een heel andere reden, namelijk omdat Wouters overheidsbegroting sluitend moet krijgen. Het is dát, óf de hypotheekrenteaftrek. En Balkenende heeft net gezegd dat dat laatste onbespreekbaar is.

Langer doorwerken levert de pensioenfondsen, die de waardevastheid van de pensioenen niet meer garanderen, niets op. Ze worden er niet stabieler of kapitaalkrachtiger van. Maar wel de staatsbegroting: het betekent namelijk minder AOW-uitkeringen en meer belastinginkomsten. Die besparingen worden in de boekhouding ‘naar voren gehaald’, ook al treden de effecten pas over vijftig jaar op. Het voordeel voor het kabinet is, dat zij dan nu geen pijnlijke bezuinigingen hoeft door te voeren. (meer…)

Read Full Post »


Balkenende doet nog maar eens een kopje koffie.

Was het debat over Irak van vanmiddag te bekijken zonder je schoenen uit te trekken om je kromme tenen de ruimte te geven? Eigenlijk niet, en de hoofdverantwoordelijken waren de minister-president en de CDA-fractieleider die hem steunde.

“We worden in Nederland altijd een beetje de oorlog ingerommeld”, zei toenmalig PvdA Kamerlid Piet de Visser begin jaren negentig – hij had het toen over de Golfoorlog. In het geval van Irak ligt er wel een berg rommel. We hebben dan wel alleen politieke steun geleverd – maar de politieke rommel is dan ook niet te overzien.

Juist doordat de premier uit alle macht het deksel op de doofpot wilde houden -tot een afspraak in het regeerakkoord aan toe- hing er al een zweem van onrechtmatigheid om de Nederlandse steun aan de Irak-oorlog. Want wie niets te verbergen heeft, hoeft openheid toch niet te vrezen? (meer…)

Read Full Post »

Irak-besluitEen Waterstof tegen het restje angst dat u in dit nieuwe tijdperk mogelijk nog verlamt. Cas Wouters bezweert nog maar eens: angst voor de teloorgang van de seksuele moraal is ongegrond. Zelfs in een tijd met wankelend onderwijs pornoficeren jongeren hun eigen leven niet. Of was het vonnis van de parlementaire commissie Dijsselbloem over het Nederlandse onderwijs te streng? Volgens Jos van Kemenade wel. Met een zo rap veranderde leerlingenpopulatie en weinig onderzoek naar hoe het er op scholen werkelijk aan toe gaat moeten we ons onderwijsapparaat niet overhaast afschrijven. Dat sentiment deelt Ahmed Marcouch, die in het Nederlandse onderwijsstelsel de sleutel tot verheffing van alle bevolkingsgroepen ontwaart. Concurrentie tussen openbaar en bijzonder onderwijs vindt, zo stelt hij onder meer, niet alleen plaats op kwaliteit, maar ook op tolerantie. Vrees dus niet voor islamitische scholen. En ook niet voor inwoners van islamitische landen, want zelfs in Iran ontdekte Marina Lacroix niets dan normale mensen. Wim Lourens is door Leezenbergs geruststellingen bij de (in Iran populaire) Koran nog niet overtuigd en wijst op hetgeen hij zelf in de verzen ontwaarde. Als dat u op het eind van deze Waterstof toch weer doet beven, lees dan voor het slapen gaan het pleidooi van August Hans den Boef tegen het gebrek aan rationaliteit en compassie van de massa en wacht onverschrokken tot het volgende nummer.

Lees het allemaal in de nieuwe Waterstof.

Read Full Post »


Geert Wilders.
Therapie staat of valt vaak met de communicatieve vaardigheden van de therapeut. In mijn studie psychologie leerden wij om kritiek altijd te richten op gedrag dat we afkeurenswaardig vonden, in plaats van op de persoon. Er is een heel verschil of je iemand als geheel wegzet als ‘jij bent een vervelende rotzooischopper’, of iemand aanspreekt op hinderlijk gedrag. In het eerste geval heb je iemand al afgeschreven, in het tweede geval spreek je hem of haar aan op de verantwoordelijkheid. De kans dat het gedrag veranderde was veel groter, ook omdat iemand zich als persoon niet afgewezen voelde. Ja dat klinkt soft en soft is uit. Maar elke leidinggevende weet dat het zo werkt. En hoe preciezer je het gedrag en de consequenties benoemt, hoe beter het werkt.

Wilders doet natuurlijk precies het tegenovergestelde, en met opzet. Hij generaliseert oordelen over afkeurenswaardig gedrag van naar oordelen over de mensen zelf, en vervolgens generaliseert hij het oordeel over enkele mensen naar de hele groep. Daar verbindt hij vervolgens harde conclusies aan. Het Amsterdamse Hof oordeelde deze week dat hij daar toch voor moet worden vervolgd. Het is in dit opzicht erg interessant om de onderbouwing van de uitspraak van het Amsterdams gerechtshof te lezen, waarin zij de vervolging van Wilders beveelt. (meer…)

Read Full Post »

In een interview in de NRC van zaterdag 25 & zondag 26 oktober met econoom Willem Buiter over de kredietcrisis vatte deze haarfijn de verbijstering samen die velen bevangt wanneer ze het over de crisis hebben: “het fysieke en het menselijke kapitaal is er immers nog allemaal. Alle wegen liggen er nog, alle gebouwen, alle computers zijn er nog, alle fabrieken. De werknemers kunnen nog precies even goed werken.” Waaraan hij toevoegde: “maar het coördinerend vermogen van de markt om van dit alles een welvarende samenleving te maken is aangetast op een manier die ik nooit eerder had gezien of verwacht”. (meer…)

Read Full Post »

Het is bijna zielig. Af en toe zie je hier in Europa of de VS ergens een vrouw op de beursvloer lopen. Het is alsof ze er met de haren is bijgesleept. Haar aanwezigheid accentueert nog eens hoe verbijsterend macho de financiële wereld in het Westen is. Als de gong op Wall Street luidt om aan te duiden dat het robbertje vrij concurreren voor vandaag is afgelopen, mag de vrouw op het knopje drukken. Op de verslaggeving na is de financiële wereld voor bijna honderd procent een mannenwereld. Vergelijk het met een ordinaire bokswedstrijd. Terwijl de mannen de boksring betreden lopen de vrouwen met plakkaten rond om te vertellen wat de stand is. Een van de beste sterverslaggeefsters van deze wereld, Gillian Tett van de Financial Times, was voorheen antropologe. Je merkt het in haar columns. Ze is vooral zo goed omdat ze tegelijkertijd binnen en buiten deze wereld staat. (meer…)

Read Full Post »

Eind maart 2008 gebeurde er in Nederland iets bijzonders. Het effect van Wilders’ anti-islamfilmpje Fitna was heel anders dan iedereen, inclusief de regering en Wilders zelf, had voorzien. In plaats van heftige reacties in de vorm van rellen, bedreigingen of erger, was de houding van de Nederlandse moslims bedaard, laconiek, zelfs enigszins verveeld. De radicale Haagse imam Fawaz Jneid, die zijn Profeet tijdens de Deense cartoonaffaire nog op hysterische toon had verdedigd, prees nu de ‘dapperheid’ van premier Balkenende en bedankte zijn islamitische broeders voor de beschaafde wijze waarop zij op Fitna hadden gereageerd. Volgens Fouad Sidali, de woordvoerder van het Samenwerkingsverband Marokkanen in Nederland, had de islamkritiek, inclusief die van Wilders, een positieve bijwerking gehad. Zij ging vaak over de schreef en had mensen onnodig op hun ziel getrapt, maar dat was nodig geweest om de discussie aan te zwengelen. Opvallend genoeg complimenteerde ook Wilders zelf de Nederlandse moslims vanwege hun rustige en waardige reactie!

Het lijkt warempel alsof we in een nieuwe fase van het islamdebat en het integratieproces zijn beland. (meer…)

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »