Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘Overheid en Bestuur’ Category

We weten allemaal hoe moeilijk het is voor mensen of organisaties is om van slechte gewoontes af te komen. Vrijwel al het werk dat in de sociale sector wordt verricht draait direct of indirect om de vraag hoe we onszelf en anderen kunnen afhelpen van slechte gewoontes en tunnelvisie of groepsdenken kunnen voorkomen.

Dat geldt voor ambtelijke organisaties, maar het geldt ook voor het leven zelf. Dag in dag uit lezen we over ouders die zichzelf of hun kinderen verwaarlozen, over jongeren die op school hun draai niet kunnen vinden, over jeugdbendes die buurten onveilig maken, over hulp die averechts werkt. Telkens blijken mensen vast te zitten in routines en praktijken die niet goed werken. (meer…)

Read Full Post »

De discussie over topsalarissen leek even uit te monden nieuwe principes en nieuwe praktijken. Maar de beloning van de ‘topman’ van Aedes, Calon, laat toch weer zien dat het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Calon zou voor drie dagen werk per week 200 000 euro ontvangen. In de Tweede Kamer ontstond hierover de nodige commotie.

Pikant is, dat alle spelers in dit spel van PvdA huize komen –de grootste voorvechters van een helder beloningsbeleid in de publieke sector. Bovendien zijn het allemaal goede bekenden van elkaar: Alders, nu voorzitter van de Raad van Commissarissen van Aedes, was Commissaris van de Koningin in Groningen, waar Calon gedeputeerde was.

De afgelopen dagen zagen we dan ook een mooi staaltje crisismanagement van de betrokken heren. Calon leverde 50 000 euro per jaar in. Hij mocht in de media uitgebreid vertellen dat hij vertrouwen wilde, en, idealistisch als hij is, van een hogere beloning dan 150 000 euro heeft afgezien. De site van Aedes meldt trots dat Calon bereid is een vast dienstverband aan te gaan – in plaats van als freelancer, wat belastingstechnisch veel voordeliger is. Minister Van der Laan mocht de salarisverlaging van Calon als zijn succes claimen. Een staaltje van regentengedrag: heren die elkaar kennen, die eerst een hoger en dan een lager salaris afspreken en elkaar vervolgens de bal toespelen om het ‘succes te claimen. Dit alles uitsluitend naar aanleiding van ophef in de Tweede Kamer.

Ploumen, door de gang van zaken duidelijk in verlegenheid gebracht, kondigde vervolgens aan wel wat te zien in een ‘gentlemens agreement’, waarin PvdAers zeggen dat zij zich aan de beloningscodes zullen houden: codes die reeds zijn afgesproken. Dat de PvdA nu wil vast gaan leggen dat codes er zijn om je aan te houden, geeft scherp aan dat codes als zodanig dus onvoldoende zijn Hiertegen helpt alleen wetgeving: strikt gereguleerde salarissen, duidelijke benoemingsprocedures.  Het is al vaker gezegd, maar nu kan Den Haag toch echt niet veel langer wachten.

Read Full Post »


Héél af en toe maken mensen zich wel degelijk druk over de voortschrijdenden aantasting van hun privacy. Dat steeds meer databestanden aangelegd worden -de OV-chipkaart, de surfgegevens, de mobiele telefoongegevens, het elektronisch patientendossier-dat gaat meestal zonder protest voorbij. Maar opeens maken mensen zich wél druk om iets. En in dit geval is dat de zogenaamde slimme energiemeter. De energiemeter is zelf niet slim, maar stuurt gegevens over het energieverbruik terug naar de energieleverancier, die ze weer terug kan koppelen aan de klant. Voor het energiebedrijf is het erg handig om die gegevens te hebben: het kan er zijn bedrijfsprocessen op afstemmen. Het voordeel voor de klant is dat je bewust met energie om kunt gaan. De meeste mensen die al zo’n slimme meter hebben, kijken er echter nooit op.

Straf. Volgens een wetsontwerp dat al door de Tweede Kamer is aangenomen, zijn mensen verplicht een ‘slimme meter’ te accepteren, op straffe (!) van een boete van tienduizenden euro’s en een gevangenisstraf tot zes maanden. Terwijl de economische voordelen van zo’n meter nog steeds onduidelijk zijn, worden burgers wel met een gevangenisstraf bedreigd. (meer…)

Read Full Post »

België wordt tegenwoordig door vele plagen bezocht. Maar het heeft iets waar wij jaloers op kunnen zijn: een politicus die boeken leest en schrijft. De sociaal-liberaal Guy Verhofstadt leidde tussen 1999 en 2007 drie kabinetten. Hij schreef vier Burgermanifesten en een boek over de Verenigde Staten van Europa. Onlangs verscheen zijn pamflet Een New Age of Empires, waarin hij een ‘nieuwe sprong voorwaarts’ voor Europa bepleit.  

Het jaar 2008 was volgens Verhofstadt een scharnierjaar, dat even belangrijk zal blijken te zijn als 1989, 1945 of 1929. We lijden onder de grootste financieel-economische meltdown sinds de jaren dertig, en de eerste sinds de oprichting van de EU. Daarnaast hadden er in 2008 twee andere gebeurtenissen van wereldhistorische betekenis plaats: de Russische inval in Zuid-Ossetië, waaruit bleek dat Rusland als grootmacht niet is verdwenen, en de organisatie van de Olympische Spelen door China.

Het machtsevenwicht in de wereld is aan het verschuiven. (meer…)

Read Full Post »

Irak-besluitEen Waterstof tegen het restje angst dat u in dit nieuwe tijdperk mogelijk nog verlamt. Cas Wouters bezweert nog maar eens: angst voor de teloorgang van de seksuele moraal is ongegrond. Zelfs in een tijd met wankelend onderwijs pornoficeren jongeren hun eigen leven niet. Of was het vonnis van de parlementaire commissie Dijsselbloem over het Nederlandse onderwijs te streng? Volgens Jos van Kemenade wel. Met een zo rap veranderde leerlingenpopulatie en weinig onderzoek naar hoe het er op scholen werkelijk aan toe gaat moeten we ons onderwijsapparaat niet overhaast afschrijven. Dat sentiment deelt Ahmed Marcouch, die in het Nederlandse onderwijsstelsel de sleutel tot verheffing van alle bevolkingsgroepen ontwaart. Concurrentie tussen openbaar en bijzonder onderwijs vindt, zo stelt hij onder meer, niet alleen plaats op kwaliteit, maar ook op tolerantie. Vrees dus niet voor islamitische scholen. En ook niet voor inwoners van islamitische landen, want zelfs in Iran ontdekte Marina Lacroix niets dan normale mensen. Wim Lourens is door Leezenbergs geruststellingen bij de (in Iran populaire) Koran nog niet overtuigd en wijst op hetgeen hij zelf in de verzen ontwaarde. Als dat u op het eind van deze Waterstof toch weer doet beven, lees dan voor het slapen gaan het pleidooi van August Hans den Boef tegen het gebrek aan rationaliteit en compassie van de massa en wacht onverschrokken tot het volgende nummer.

Lees het allemaal in de nieuwe Waterstof.

Read Full Post »

De antiglobalisten, communisten en ander (extreem) links waren vervuld met hoop en blijde verwachting toen de impact van de krediet crisis zich duidelijk begon af te tekenen. Dit wordt het einde van het kapitalisme, nu worden eindelijk die vermaledijde liberalen met hun neus op de feiten gedrukt dat het kapitalisme niet werkt. Zelfs politici die heilig geloofden in de vrije markt leken 180 graden gedraaid in hun denken. De ene na de andere liet proefballonnetjes op met hoe het nieuwe systeem eruit zou moeten zien. Er zou een nieuwe bretton-woods gevormd moeten worden, alle banken zouden genationaliseerd moeten worden, er moet een internationaal fonds gecreëerd worden voor banken die in de problemen komen, enzovoort, enzovoort. (meer…)

Read Full Post »

‘Persoonlijk ken ik wel twijfels, maar geen dilemma’s. Het is zwart of wit’, zegt Jenny Thunnissen, de omstreden directeur-generaal van de Belastingdienst, in Dilemma’s aan de top van Henk Bruning en Paul Strijp. Ze zegt nog meer behartenswaardige dingen. Zo vindt ze de wet die verplicht tot het voeren van integriteitsbeleid ‘te zwaarmoedig’: die veroorzaakt alleen maar bestuurlijke drukte en legt de nadruk op controles. Ze somt de basiswaarden op die het integriteitsbeleid van de Belastingdienst bepalen: geloofwaardigheid, verantwoordelijkheid en zorgvuldigheid. Geloofwaardigheid ‘vraagt om voorbeeldgedrag, onafhankelijkheid en het vermijden van belangenverstrengeling. Dat betekent dat je 24 uur van de dag belastingambtenaar bent. Knoeien met de belastingaangifte kan dus niet.’

 De auteurs hebben op basis van een aantal interviews een boekje samengesteld over dilemma’s die topmensen in de publieke en semi-publieke sector ervaren over integriteit. Het dilemma van Jenny Thunnissen is inmiddels wel heel groot geworden, nu zij haar bijbaan als financieel toezichthouder bij een Delftse ziekenhuisgroep heeft moeten neerleggen ‘om reputatieschade voor fiscus en ziekenhuis te voorkomen.’ (meer…)

Read Full Post »

Older Posts »