Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘Links-rechts’ Category

De Fitna van de heer Wilders was mijlenver binnen de wet. Er werden (net) geen heilige religieuze symbolen aangetast. Het was een aaneenschakeling van bekende feiten over de radicale politieke Islam. Met zo weinig commentaar erbij dat sommige fundamentalisten elders in de wereld er een oproep tot de Jihad inzagen. Wilders had blijkbaar keurig weergegeven wat hun bedoelingen waren. Ze kregen een koekje van eigen deeg gepresenteerd. En ze aten het smakelijk op.

Niet zo lang geleden pleitte Wilders samen met Hirsi Ali voor een Jihad tegen de Islam, in plaats van namens de Islam. Ook dat was een koekje van eigen deeg.

En dan is er de inhoud van de film. De gewelddadige liefde voor een Heilig Boek. Is dat het? En meer niet? Eind jaren zeventig had je een zelfde soort discussie over links. Stalin, Mao, Pol Pot, de Bader Meinhof groep of de Brigato Rosso: is dit waar je voor staat als je links bent? Flink wat krakers in die tijd riepen: ‘deze rechtsstaat is de onze niet’. Toen was het links die vooral een koekje van eigen deeg gepresenteerd kreeg. (meer…)

Read Full Post »

obama1.jpgJammer dat we in Nederland geen politicus van het statuut van Obama hebben. Zijn toespraak naar aanleiding van de radicale preken van zijn vriend en leermeester dominee Wright was indrukwekkend. Ze bevat bovenden veel, dat ook voor de Nederlandse situatie het overdenken waard is. Ten eerste is er dat mooie en overtuigende ‘wij’, een handreiking gericht aan elke Amerikaan die geneigd is met hem mee te denken en de problemen te onderkennen die in het land spelen. Een dergelijk overtuigend, krachtig, cultuur- en religieoverschrijdend ‘wij’ wordt in Nederland op het ogenblik maar zelden gehoord. Ten tweede windt Obama er geen doekjes om. Er ís discriminatie, er ís rassensegregatie, dat heeft tot inferieure zwarte scholen geleid, de erfenis daarvan is doorgegeven aan volgende generaties. Zelfs van degenen die geslaagd zijn, aldus Obama, “blijft hun wereldbeeld wezenlijk bepaald worden dor de thema’s ras en racisme”. Dat een presidentskandidaat dit zegt tijdens een verkiezingscampagne is ongehoord. Vervang het begrip ‘ras’ door ‘cultuur’ of ‘religie’ en je begrijp als Nederlander hoeveel lef je moet hebben Amerikanen dit soort waarheden in het gezicht te slingeren. En hoeveel lef Amerikanen moeten hebben dit soort waarheden volmondig te erkennen. (meer…)

Read Full Post »

wvdw22.jpg

Zojuist verschenen: nieuwe brochure van Waterland!

Heeft de vrijzinnige politiek een toekomst? Met deze heruitgave van Wat de Vrijzinnig-Democraten Willen, een kraakheldere en nog steeds actuele programmabrochure van de Vrijzinnig Democratische Bond uit 1937, verkent de denktank Waterland het intellectuele en politieke terrein van de vrijzinnigheid. Met commentaren van Wim Couwenberg (hoofdredacteur Civis Mundi), Meine-Henk Klijnsma (auteur van een proefschrift over de VDB) en Dick Pels (voorzitter Waterland). Op naar een nieuwe sociaal-individualistische beweging, die opkomt voor de vrijheid van denken en gelijke kansen voor iedereen!

Wat de Vrijzinnig-Democraten Willen is in de boekhandel te koop voor €10, en kan voor hetzelfde bedrag worden besteld bij de Stichting Waterland (info@waterlandstichting.nl), gironr. 3029840 t.n.v. Stichting Waterland. Voor donateurs (€20 of meer) gratis.

Met dank aan het Forum voor Democratische Ontwikkeling

Read Full Post »

vdb.jpgZo rond de jaarwisseling pleitte top-ambtenaar Meine Henk Klijnsma voor een fusie tussen GroenLinks en D66. Klijnsma, zelf overtuigd lid van D66 (geen misverstanden daarover), promoveerde onlangs op een proefschrift over de Vrijzinnig-Democratische Bond, die bestond van 1901-1946. Sinds enige tijd bepleit ook publicist en beoogd chef-ideoloog van de Bond, Dick Pels de heroprichting van de VDB. Morgen wordt in de Balie een becommentarieerde heruitgave gepresenteerd van de brochure ‘Wat de Vrijzinnig-Democraten willen’. De grote vraag in de discussie morgen (overigens geheel uitverkocht) is: is er grond én noodzaak voor een heroprichting van de VDB?

Geschiedenis. In haar 45-jarig bestaan onderscheidde de VDB zich van zijn electorale concurrenten aan de linkerzijde (de SDAP) en de rechterzijde (de liberalen) door – de naam zegt het al- consequente aandacht voor de democratie. Het ging daarbij niet alleen om democratie in formele zin (invoering van het algemeen kiesrecht, referendum, internationale rechtsorde, tegen ‘sterke mannen’), maar er zat ook een sociaal getinte agenda aan: gelijke ontwikkelingsvoorwaarden voor iedereen met een nadruk op individuele ontplooiing en emancipatie. De VDB was zowel door vooraanstaande politici als Drucker, Treub, Bos, Marchant en Oud, als door haar bereidheid tot samenwerking, een politieke factor van belang. Ze nam een paar keer deel aan kabinetten: eerst met de liberalen (voorlopers van de VVD), in de jaren dertig in een crisiskabinet onder Colijn. De Bond had haar aanhang vooral onder intellectuelen en beoefenaars van vrije beroepen (notarissen, artsen). Zij sloot aan bij de ideeënwereld van het toenmalige vrijzinnig-protestantisme. Uiteindelijk ging zij op in de PvdA, wat Klijnsma en Pels betitelen als een ‘historische vergissing’.

De VDB had dus een absluut verfrissende en deuglijke politieke agenda. Daar kan geen twijfel over bestaan. Maar de vraag is: is vrijzinnigheid als leidraad nog steeds zo relevant dat zij als bindmiddel kan fungeren voor een middelgrote partij? En de tweede vraag is dan natuurlijk: moeten de twee meest voor de hand liggende kandidaten, GL en D66, fuseren – als eerste stap naar het opslurpen van de vrijzinnige stromingen in de PvdA en de VVD ? (meer…)

Read Full Post »

Een van de opvallendste interpretaties van de nazi-dictatuur in J.A.A. van Doorns veelbesproken boek Duits socialisme betreft het beruchte Führerprinzip. Zijn gedachtegang is niet helemaal nieuw – want eerder te vinden bij Hitlerbiograaf Ian Kershaw – maar belangwekkend genoeg om nog eens te onderstrepen. Zij leidt tot een zekere rehabilitatie en nuancering van het leidersbeginsel, dat ten onrechte wordt vereenzelvigd met een autoritaire bevelsstructuur, blinde gehoorzaamheid en een starre bureaucratie (Befehl ist Befehl). De kern ervan wordt echter beter weergegeven in de slogan ‘de Führer tegemoet werken (entgegen-arbeiten)’.

Men moest juist niet wachten op bevelen van hogerhand, maar eigen initiatieven ontplooien ‘in de geest van de Führer’. Conformisme werd zelfs afgekeurd. ‘Onderleiders’ waren politieke entrepreneurs die enerzijds loyaal opereerden binnen het nationaal-socialistische kader, maar tegelijkertijd initiatiefrijk en inventief moesten zijn. De top-down bevelshiërachie werd daarmee aangevuld door een ‘democratisch’ bottom-up mechanisme van lokale improvisaties. Deze geraffineerde combinatie van gehoorzaamheid en autonomie verklaart voor een deel de grote successen van het regime bij het aanboren van een nieuw soort meritocratisch leiderschap en van nieuwe politieke energieën in de massa. (meer…)

Read Full Post »

Naomi KleinIn Wintergasten vroeg Joris Luyendijk aan Naomi Klein of ze dacht dat Milton Friedman slecht was. Ze had de founding father van de neoliberale doctrine net beschuldigd van het actief gebruik van een strategie van shock-therapie om neoliberale beleidswijzigingen door te drukken. Maar of hij slecht was? Ze wist het niet. Eerder in het interview noemde ze een dokter die niet op het idee was gekomen over te werken tijdens de ramp in New Orleans, een product van het systeem… “Gewoon een eikel” bromde mijn vriend vanuit zijn leunstoel. (meer…)

Read Full Post »

In het kader van de gastbijdragen en de discussie over hoe om te gaan met de politiek van Geert Wilders, vandaag een gastbijdrage van Gerard van der Veer. Van der Veer is freelance publicist; hij reageert op de bijdrage van André Meiresonne van gisteren.

In plaats van Wilders te bestrijden kun je beter in gesprek gaan met zijn aanhang. Dat zijn mensen in ontredderde toestand, zonder houvast. PVV, SP en TON bieden hen politiek asiel. Met begrip voor hun marginale positie en met behulp van wijsheid en ervaring kun je hun vertrouwen winnen. Soms zul je ze moeten tegenspreken: “Hou op met sentimenteel doen en met anderen de schuld te geven”. Maar als het lukt, boor je een enorme maatschappelijke krachtbron aan. Dat is de boodschap van André Meiresonne.

Ik ben het gedeeltelijk met Meiresonne eens. Wildersaanhangers zijn mensen. Mijn bezwaren:

1. Meiresonne creëert een onnodige tegenstelling tussen contact met de aanhang van Wilders óf weerwoord tegen de politieke voorstellen van de PVV en de politicus Wilders. Beide zijn nodig en niet uitputtend.
2. Meiresonne psychologiseert de aanhang van Wilders. Hij stelt ze voor als patiënten, die ‘wij’ moeten helpen. De licht patroniserende opstelling rijdt zijn pleidooi voor respect voor deze mensen in de wielen. Door ze ziek te verklaren neemt hij ze ook niet helemaal serieus. Zichzelf wel. Maar heeft Meiresonne wel gelijk met zijn diagnose? Naar mijn mening is hij te eenzijdig psychologisch. (meer…)

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »