Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘Verenigde Staten’ Category

Het blijft schokkend. Een abortusarts in de VS, George Tiller, is vermoord, in de lobby van zijn kerk. De moordenaar is hoogstwaarschijnlijk een anti-abortus-activist. Détails zijn nog niet vrijgegeven maar Tiller had al meer aanslagen overleefd. Bedreigingen van abortusartsen en aanslagen komen regelmatig voor in de VS: Tiller is de achtste abortusarts die vermoord is.

Toch eigenaardig, dat zogeheten ‘pro-life‘- activisten zelfs hun toevlucht nemen tot moord. De discussie over abortus wordt in de VS nogal extreem gevoerd. Zo doen de heftigste abortusbeschrijvingen de ronde op internet en wordt Tiller in zijn eentje verantwoordelijk gesteld voor het relatief hoge abortuscijfer in Kansas. Da’s knap, want zeer waarschijnlijk heeft het hoge abortuscijfer in Kansas te maken met iets anders: religieus conservatisme en daarmee samenhangend: slechte voorlichting en het moeilijk verkrijgbaar zijn van voorbehoedsmiddelen. De Guardian laat zien dat wereldwijd het aantal abortussen afneemt: tussen 1995 en 2003, van 35 per 1,000 vrouwen tot 29. Als je kijkt naar de cijfers per land, dan is het abortuscijfer relatief het hoogst in conservatieve en religieuze landen. In het seculiere West-Europa is het cijfer 12 abortussen per 1,000 vrouwen; in het meer religieuze Zuid-Europa 18 per 1000. En in de zeer religieuze VS (God’s own country, nietwaar) is het 23 abortussen per 1,000 vrouwen – het hoogste cijfer in de ontwikkelde landen. In het midden en zuiden van de VS is het respectievelijk 25 en 33.

Zou het helpen om abortus tegen te gaan, abortusartsen vermoorden? Duh, er is iets dat breed wetenschappelijk bewezen aantoonbaar veel beter helpt: het uitgebreid beschikbaar stellen van voorbehoedsmiddelen, zoals de pil.
Raar, dat die fundi’s liever iemand vermoorden dan dát onder ogen te zien.

Read Full Post »


Als wij in Nederland al lichtelijk kriegel worden naar de banken toe- de enorme sommen geld die wij als belastingbetalers moeten opbrengen, leiden tot bezuinigingen die we zeker zullen voelen – dan is dat nog niets vergeleken met de VS. Obama, of liever, zijn minister van Financiën Timothy Geithner presenteerde een banken-reddings-plan, en het viel niet best. Wall Street zakte meteen door zijn hoeven.

Geithner’s plan. Geithner presenteerde een plan met vier pijlers: een beleggingsfonds dat voor 500 tot 1000 miljard aan slechte leningen gaat opkopen; waarschijnlijk opnieuw een reeks kapitaalinjecties in financiële instellingen; waarschijnlijk 800 miljard extra geld voor een al door zijn voorganger Paulson opgezet programma voor consumentenleningen; en 50 miljard steun voor huiseigenaars die hun hypotheek niet meer kunnen betalen. Zoals gebruikelijk gooide hij er nog een verwijt aan China achteraan, dat zijn munt kunstmatig laag zou houden om haar export te stimuleren.

Te vaag, oordeelde de financiële sector. Nog niet concreet genoeg, en eigenlijk van hetzelfde laken een pak als wat Geithners voorganger Paulson presenteerde. Niet zo gek, want bij diens plan was Geithner betrokken geweest. So what’s new? Er kwam niet eens nieuw geld bij.

It’s the solvability, stupid! Maar dat is niet het ergste, vinden veel commentatoren. (meer…)

Read Full Post »


Balkenende doet nog maar eens een kopje koffie.

Was het debat over Irak van vanmiddag te bekijken zonder je schoenen uit te trekken om je kromme tenen de ruimte te geven? Eigenlijk niet, en de hoofdverantwoordelijken waren de minister-president en de CDA-fractieleider die hem steunde.

“We worden in Nederland altijd een beetje de oorlog ingerommeld”, zei toenmalig PvdA Kamerlid Piet de Visser begin jaren negentig – hij had het toen over de Golfoorlog. In het geval van Irak ligt er wel een berg rommel. We hebben dan wel alleen politieke steun geleverd – maar de politieke rommel is dan ook niet te overzien.

Juist doordat de premier uit alle macht het deksel op de doofpot wilde houden -tot een afspraak in het regeerakkoord aan toe- hing er al een zweem van onrechtmatigheid om de Nederlandse steun aan de Irak-oorlog. Want wie niets te verbergen heeft, hoeft openheid toch niet te vrezen? (meer…)

Read Full Post »

Simon Schama’s De Amerikaanse toekomst. Een geschiedenis is een boek dat je oppakt en niet gauw neerlegt. De schrijver is dan ook de ‘populairste geschiedenisleraar ter wereld’. Zijn verhalende vernuft lijkt op dat van onze Geert Mak, en net als zijn evenknie in Nederland (of in Europa?) verdubbelt Schama zijn boeken als veelbekeken televisieseries.

Schama en Mak hebben hetzelfde oog voor persoonlijke en familiegeschiedenissen die grotere historische drama’s belichamen en een draad trekken door de tijd, en voor de dramatische stapeling van grote en kleine gebeurtenissen op bepaalde historische plaatsen. Eén ervan is Arlington Heights bij Washington, waar ooit het landhuis stond van de Zuidelijke generaal Robert E. Lee. Lincolns kwartiermeester-generaal Montgomery Meigs liet grote aantallen in de Burgeroorlog gesneuvelde soldaten zo dicht mogelijk bij de portico van de villa begraven, zodat de doden eeuwig wraak zouden roepen over het verraad van Lee, zijn vroegere mede-cadet aan de militaire academie West Point. Dat was het begin van Arlington Cemetery, waar nu vrijwel dagelijks begrafenissen plaatsvinden van in Irak gesneuvelde militairen. (meer…)

Read Full Post »

Het lijkt erop dat de Amerikanen toch om zijn. Ze accepteerden op de valreep een compromisvoorstel betreffende broeikasgassen dat ze eerder hadden verworpen. Dat voorstel hield in dat rijke landen meer zouden doen voor ontwikkelingslanden. Dat betekent dat op de cruciale klimaattop toch nog iets van vooruitgang is geboekt. De weg ligt open voor onderhandelingen over een nieuw klimaatverdrag na het Kyoto protocol.
Het terugbrengen van broeikasgassen met 20-40%, een harde eis wil klimaatverandering binnen proporties van twee graden blijven, wordt nu na hard spel door de VS verplaatst naar de pre-ambule van de zogenaamde Bali road map, waarmee de eis niet-bindend is geworden. Dat wel, helaas.

De zwaai van de VS komt na een boze speech van Al Gore en aandringen van de secretaris-generaal van de VN, Ban Ki Moon. Vraag is nu of de VS alleen maar hebben willen laten zien hoe onmisbaar ze waren, of echt dachten dat ze weg zouden komen met een weigering en nu maar op hun schreden terugkeren. Vast staat dat ze behoorlijk wat aanzien in de wereld verspeeld zouden hebben – or what’s left of it.

Veel zal nu afhangen van de uitslag van de verkiezingen in de Verenigde Staten en de onderhandelingsruimte die de nieuwe president zijn ambtenaren zal geven. Maar dat er weer onderhandeld kan worden, over een strenger klimaatverdrag, is positief.

Read Full Post »

Ver beneden ligt Khartoum als ik in de lucht lees over de documentaire die van Sunny Bergman een vrouwenactivist maakte. In Beperkt Houdbaar laat ze zien dat de druk om aan een uitgesproken schoonheidsideaal te beantwoorden, maakt dat jonge vrouwen, soms meiden nog, hun vagina laten verbouwen.

polka dot bikini

Bergman filmde zelf hoe de dokter haar onderkant monsterde en meldde dat het er niet uitzag. Ik woon in Afrika en heb de film gemist. Probeer me voor te stellen hoe Dr. Matlock elke dag weer met zijn mesje binnenste schaamlippen wegsnijdt. Hoe hij buitenste schaamlippen verknipt tot alleen een strakke vluchtheuvel overblijft. Hoe hij zijn knappekutjeskunst met naald en draad aaneenrijgt.

Eigenlijk doet Dokter Matlock uit Los Angeles iets waar ze kilometers onder mij ook aardigheid in hebben. Alleen heet het dan genitale verminking. En doen ze het soms met roestbruine scheermesjes.

Maar in zowel de allereerste wereld van de plastische chirurg als in de islamitische traditie op het Soedanese platteland is het uit sociale druk dat vrouwen in hun vagina (moeten) laten snijden. De een geeft gehoor aan het gebod aantrekkelijk te zijn – volgens strikte voorschriften van wat sexy is. Voor de ander geldt het verbod diezelfde lust te prikkelen. Alleen verzet menig Soedanees meisje zich tegen haar verminking, terwijl onder vals bewustzijn nogal wat westerse seksgodinnen zich vrijwillig in de beugels hijsen en zich bevrijd voelen.

Hoe gespiegeld ook de Amerikaanse en Soedanese zeden, op beide plekken verliest seksualiteit haar speelsheid. Kramp komt ervoor in de plaats, met de excessen die daarbij horen – schandalen over een misschien verkeerd begrepen compliment (“u ziet er sensationeel uit”), als ook Nederlandse vrouwen die de familie-eer zouden schaden. Die worden vermoord.

De seks moet gered van de porno, zoveel is zeker. Daarvoor moeten erotiek en intimiteit beslist niet uit het straatbeeld. Maar welk beeld mag buiten dan nog wel? Een fijn samenzijn dat diepe zin verraadt? Een-nul voor de gereformeerden. En waar blijft dan de seks? Pakt alle vrouwenvlees verkeerd uit? Of mag een itsy bitsy teenie weenie yellow polka dot bikini wel als het meisje er overtuigend verlegen bij kijkt?

Read Full Post »