Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘Europa’ Category

België wordt tegenwoordig door vele plagen bezocht. Maar het heeft iets waar wij jaloers op kunnen zijn: een politicus die boeken leest en schrijft. De sociaal-liberaal Guy Verhofstadt leidde tussen 1999 en 2007 drie kabinetten. Hij schreef vier Burgermanifesten en een boek over de Verenigde Staten van Europa. Onlangs verscheen zijn pamflet Een New Age of Empires, waarin hij een ‘nieuwe sprong voorwaarts’ voor Europa bepleit.  

Het jaar 2008 was volgens Verhofstadt een scharnierjaar, dat even belangrijk zal blijken te zijn als 1989, 1945 of 1929. We lijden onder de grootste financieel-economische meltdown sinds de jaren dertig, en de eerste sinds de oprichting van de EU. Daarnaast hadden er in 2008 twee andere gebeurtenissen van wereldhistorische betekenis plaats: de Russische inval in Zuid-Ossetië, waaruit bleek dat Rusland als grootmacht niet is verdwenen, en de organisatie van de Olympische Spelen door China.

Het machtsevenwicht in de wereld is aan het verschuiven. (meer…)

Read Full Post »

Zo luidde de beroemde strijdkreet voor het Plan van de Arbeid, dat de SDAP en de vakbonden middenin de kapitalistische crisis van de jaren dertig presenteerden. Het Nederlandse Plan was sterk beïnvloed door zijn Belgische voorganger, het geesteskind van de politieke denker Hendrik de Man, dat door de Belgische Werklieden Partij op haar Kerstcongres van 1933 met groot enthousiasme was aanvaard. ‘Omwenteling der produktieordening’ was het einddoel, en de eerste stap daartoe was ‘het overbrengen van het bank- en kredietwezen in gesocialiseerd gemeenschappelijk bezit’.

De Man trok vervolgens als een ware messias door het verpauperde land om de werklozen de blijde socialistische boodschap te brengen. Op een meeting in Luik in november 1934 zei hij: ‘De rollen moeten worden omgekeerd: in het vervolg moet de staat kunnen bevelen aan de banken, in plaats van door de banken bevolen te worden!’ Enkele weken later in Mechelen wees hij de zondebokken aan: ‘Iedereen mag meehelpen, behalve de heren bankiers. Die hebben afgedaan, die moeten op hun knieën!’

De tijden van het Plan lijken helemaal terug. (meer…)

Read Full Post »

Waterlog plaatst regelmatig gastbloggers. Dit is een bijdrage van Roland Goetgeluk, oud campagneleider EU PvdA-afdeling Utrecht, tegenwoordig bewust D66.

De uitslag in Ierland is niet verrassend. Een referendum over een complexe vraag als het Verdrag van Lissabon, dat in essentie niet anders is dan het door Frankrijk en Nederland getorpedeerde Grondwettelijk Verdrag, is alleen mogelijk als burgers ook daadwerkelijk weten waarover ze moeten stemmen. En zelfs als ze het weten, dan is een nee goed te begrijpen.

De oplossing van Sarkozy, een godgeschenk voor ons kabbelende Kabinet, was politiek slim. En verhullend. Verhullend omdat de kern van het harde nee van Frankrijk en Nederland, politiek niet werd weggenomen. Burgers stemmen op basis van het herkenbare hart, het nadenkende hoofd en de werkende handen van politici. Deze drie-eenheid is nationaal al niet hemelbestormend, maar de Europese sterren schijnen nog veel verder weg. (meer…)

Read Full Post »

Europese UnieDe Europese commissie stelde recentelijk voor om de drug 1-benzylpiperazine in alle lidstaten strafbaar te stellen. Dat zou dan de eerste keer zijn dat ‘Europa’ zich met het drugsbeleid in de afzonderlijke lidstaten bemoeit. Vanuit vrijzinnig opzicht is dat natuurlijk onwenselijk. Nederland is nog steeds (ondanks de conservatieve tegenbeweging van de laatste jaren) uniek en vooruitstrevend in zijn drugsbeleid. De rest van Europa loopt daarin achter. Aanpassen aan gezamenlijke Europese wetgeving is dus een stap terug. De SP heeft daarmee een sterk argument om Europa te bekritiseren. De toenemende macht van de commissie vormt in dit opzicht een bedreiging voor de vrijzinnige uitgangspunten waarom ons land –nog steeds- bekend staat.

Maar daarmee zijn we er nog niet. Europa heeft ook op een veel minder zichtbare manier invloed op het Nederlandse drugsbeleid. Het paddoverbod, de steeds strengere controles op dance-feestjes, arrestaties van mensen terwijl die slechts een dosis voor eigen gebruik bij zich hebben (zie tolerantie.nu), het afschaffen van pillentests op feestjes: er wordt de laatste tijd enorm veel nadruk gelegd op handhaving ten koste van gezondheid, persoonlijke vrijheid en privacy. Dit alles doet vermoeden dat Nederland in Europees verband aan overcompensatie lijdt. Om ons softdrugsbeleid te verdedigen wordt steeds vaker op andere gebieden een beleid gevoerd dat strenger is dan in de strengste lidstaten.

Toch is het in vrijzinnige kring not done om je vraagtekens te zetten bij Europa. (meer…)

Read Full Post »

Dat er koopsubsidie bestond wist u natuurlijk al. Door de hypotheekrenteaftrek wordt kopen door de overheid gesubsidieerd ten opzichte van huren: kopers worden bevoordeeld, de overheid geeft meer geld aan kopers dan aan huurders. Maar sinds kort is er nu ook huurbelasting: de overheid belast huurders extra ten opzichte van kopers.

He?! Maar de Dekker plannen gingen toch niet door, de hele huizentoestand zou toch bevroren worden door dit kabinet? Jawel, de huren stijgen ook niet direct, echter: uit de huren moeten tegenwoordig wel overheidstaken worden gefinancierd. Algemene overheidstaken, waar de kopers zo niet aan hoeven meebetalen. Je reinste ongelijkheid.
(meer…)

Read Full Post »